SWF JPG PDF XML VSSM
Aspose.DIAGRAM Product Family
SWF

Konvertera VSSM till SWF via Java

Inbyggt Javabibliotek för att läsa, skriva och exportera VSSM till SWF utan att behöva Adobe.

Så här konverterar du VSSM till SWF med Java

För att rendera VSSM till SWF använder vi Aspose.Diagram for Java API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera VSSM till SWF via Java

Aspose.DIAGRAM API gör det enkelt för utvecklarna att konvertera VSSM-filen till SWF på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSSM med en instans av klassen Diagram1. Anropa Diagram.save-metoden med utdatafilsökväg och SaveFileFormat som parametrar1. SWF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Aspose.DIAGRAM for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven.
 

VSSM till SWF Java omvandlingskällkod

// ladda VSSM i ett objekt av Diagram 
Diagram visio = new Diagram("template.vssm");
// spara VSSM som SWF 
visio.save("output.swf", SaveFileFormat.SWF);  
 
 
 
 • VSSM till SWF Conversion Live Demos

  Konvertera VSSM till SWF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VSSM-fil, den konverteras omedelbart till SWF.
    Du kommer att få nedladdningslänken.
  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  VSSM Vad är VSSM filformatet

  Filer med tillägget .VSSM är Microsoft Visio stencilfiler som stöder ger stöd för makron. En VSSM-fil när den öppnas gör det möjligt att köra makron för att uppnå önskad formatering och placering av former i en diagram. I allmänhet är Microsoft Visio ritprogram som gör det möjligt att skapa filer som kan innehålla och representera användardefinierad information i olika former. De vanligaste av dessa inkluderar, men inte begränsat till, UML-diagram, flödesscheman, visuella objekt, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också konverteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  SWF Vad är SWF filformatet

  SWF är ett filformat som används för att transportera text, video, vektorgrafik och ActionScript över internet och stöds av Adobe Flash Player. SWF-filformatet är utformat för att vara ett fyndigt överföringsformat, inte bara för utbyte av grafik utan ger också stöd för kantutjämning och skärmvisning. Kantutjämning är en funktion som är avgörande för snabb rendering av bitmapp och dess tillhörande egenskaper som interaktiva knappar, skuggning och animering .etc.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VSSM till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VSSM TILL BMP (Bitmappsbild)
  VSSM TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VSSM TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VSSM TILL JPEG (JPEG-bild)
  VSSM TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VSSM TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VSSM TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VSSM TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VSSM TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSSM TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSSM TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSSM TILL VSSX (Rita stenciler)
  VSSM TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSSM TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSSM TILL VSX (Schabloner)
  VSSM TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSSM TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VSSM TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)