DOCX JPG PDF XML VTX
 Product Family
XAML

Konvertera VTX till XAML via Java

Exportera Microsoft Visio VTX till XAML med inbyggt Java-bibliotek.

Så här konverterar du VTX till XAML med Java

För att rendera VTX till XAML kommer vi att använda

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera VTX till XAML via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera VTX-filen till XAML på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa Diagram.save-metoden med utdatafilsökväg och SaveFileFormat som parametrar1. XAML-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör koden för Java omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven.
 

VTX till XAML Java Omvandlingskällkod

// ladda VTX i ett objekt av Diagram 
Diagram visio = new Diagram("template.vtx");
// spara VTX som XAML 
visio.save("output.xaml", SaveFileFormat.XAML);  
 
 • VTX till XAML Conversion Live Demos

  Konvertera VTX till XAML just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VTX-fil, den konverteras omedelbart till XAML.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Diagram Manipulationsbibliotek

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  VTX Vad är VTX filformatet

  En fil med tillägget .vtx är en Microsoft Visio ritmall som sparas på skivan i XML-filformat. Mallen syftar till att tillhandahålla en fil med grundläggande inställningar som kan användas för att skapa flera Visio-filer med samma inställningar. Ett annat liknande format är VST som sparas i binärt format snarare än XML. VTX filer stöds med Visio 2010 och nyare versioner. Visio-filer används för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  XAML Vad är XAML filformatet

  XAML, Extensible Application Markup Language, tilläggsfiler beskriver användargränssnittselementen för programvaror baserade på Windows Presentation Foundation (WPF). Även om det är ett språk, behöver det inte programmeras eftersom det är baserat på standardformatet XML som är lätt att använda och förstå. XAML (uttalas som "zammel") utvecklades av Microsoft med specifikt syfte att skapa användargränssnitt. Dess akronym original stod för Extensible Avalon Markup Language, där Avalon var kodnamnet för WPF. XAML-filer sparas ibland med XOML-tillägget också.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VTX TILL BMP (Bitmappsbild)
  VTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VTX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VTX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VTX TILL VSX (Schabloner)
  VTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)