HTML JPG VDX XML VSDX
  Product Family
VDX

Skapa VDX dokument via Java

Inbyggt och högpresterande VDX (Portable Document Format) skapande programmatiskt med hjälp av Java-biblioteket.

Det är enkelt att generera VDX-fil dynamiskt i ett program som körs. För att skapa VDX dokument från grunden utan att behöva MS Office kommer vi att använda

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd Diagram API for Java-plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Så här skapar du VDX via Java

Det är lätt för utvecklarna att skapa, ladda, modifiera och konvertera VDX (Portable Document Format) i att köra olika rapporteringsprogram för databehandling på bara några rader kod.

  1. Inkludera namnområdet i din klassfil1. Skapa Diagram klassinstans.1. Öppna den första sidan av diagram.1. Lägg till text på sidan.1. Använd sparmetoden för att spara diagram som VDX-fil.

Systemkrav

Aspose.Diagram for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven .
 

Följande källkod visar hur du skapar en VDX-fil med C#.


// Skapa Diagram klassinstans.
Diagram diagram = new Diagram();

// Öppna den första sidan av diagram.
Page page = diagram.getPages().get(0);

// Lägg till textform.
Shape shape = page.addText(1, 1, 1, 1, "Test text", "Calibri", "#a5a5a5", 0.25);

// Spara Diagram som .vdx-fil.
diagram.save("out.vdx",SaveFileFormat.VDX);
 
Ett Visio-programmeringsbibliotek som kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut VDX-filer. .NET Visio API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Visio-filer som bilder, VDX, HTML och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i branschstandardformat.

VDX Vad är VDX filformatet

Alla ritningar eller diagram skapade i Microsoft Visio men sparade i XML-format har tillägget .VDX. En Visio-ritnings-XML-fil skapas i programvaran Visio, som är utvecklad av Microsoft. Microsoft Visio har förmågan att generera visuella dokument som kan användas i presentationer och dokument. Visio-ritnings-XML-filen innehåller visuella objekt och metadatadetaljer för de visuella elementen. Text kan också läggas till dessa visuella element Vision drawing XML-fil. Dessa Visio-ritnings-XML-filer är integrerade med XML-baserade formateringsstandarder och bilddatakodningsspecifikationer som gör att dess innehåll kan renderas och lagras av programvaran Microsoft Visio i filformatet VDX.

Läs mera

Annan Visio-generation som stöds

Du kan också skapa andra Microsoft Visio-format, inklusive några som anges nedan.

VSSX (Visio stencilfil)
VSTX (Visio mallfil)
VSDM (Visio makroaktiverad ritfil)
VSSM (Visio makroaktiverad stencilfil)
VSTM (Visio makroaktiverad mallfil)
VSDX (Visio ritningsfil)