HTML JPG VSTX XML VSDX
  Product Family
VSTX

Skapa VSTX dokument via Java

Inbyggt och högpresterande VSTX (Portable Document Format) skapande programmatiskt med hjälp av Java-biblioteket.

Det är enkelt att generera VSTX-fil dynamiskt i ett program som körs. För att skapa VSTX dokument från grunden utan att behöva MS Office kommer vi att använda

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd Diagram API for Java-plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Så här skapar du VSTX via Java

Det är lätt för utvecklarna att skapa, ladda, modifiera och konvertera VSTX (Portable Document Format) i att köra olika rapporteringsprogram för databehandling på bara några rader kod.

  1. Inkludera namnområdet i din klassfil1. Skapa Diagram klassinstans.1. Öppna den första sidan av diagram.1. Lägg till text på sidan.1. Använd sparmetoden för att spara diagram som VSTX-fil.

Systemkrav

Aspose.Diagram for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven .
 

Följande källkod visar hur du skapar en VSTX-fil med C#.


// Skapa Diagram klassinstans.
Diagram diagram = new Diagram();

// Öppna den första sidan av diagram.
Page page = diagram.getPages().get(0);

// Lägg till textform.
Shape shape = page.addText(1, 1, 1, 1, "Test text", "Calibri", "#a5a5a5", 0.25);

// Spara Diagram som .vstx-fil.
diagram.save("out.vstx",SaveFileFormat.VSTX);
 
Ett Visio-programmeringsbibliotek som kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut VSTX-filer. .NET Visio API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Visio-filer som bilder, VSTX, HTML och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i branschstandardformat.

VSTX Vad är VSTX filformatet

Filer med VSTX-tillägg är ritmallsfiler skapade med Microsoft Visio 2013 och senare. Dessa VSTX filer ger en startpunkt för att skapa Visio ritningar, sparade som .VSDX-filer, med standardlayout och inställningar. I allmänhet används Visio-filer för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra. Program som öppnar VSTX-filer inkluderar Microsoft Visio för Windows och Mac som låter dig öppna dessa filer för visning och redigering. Det gör det också möjligt att konvertera Visio filformat till ett antal andra format.

Läs mera

Annan Visio-generation som stöds

Du kan också skapa andra Microsoft Visio-format, inklusive några som anges nedan.

VDX (Visio ritar XML-fil)
VSSX (Visio stencilfil)
VSSM (Visio makroaktiverad stencilfil)
VSTM (Visio makroaktiverad mallfil)
VSDX (Visio ritningsfil)