PNG JPG BMP TIFF VDX
Aspose.Diagram for Java

Slå samman VDX format i Java

Inbyggd VDX dokumentsammanslagning med hjälp av API:er på serversidan Java.

Så här sammanfogar du VDX-filer med Java

För att slå samman VDX fil använder vi

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd fusionsplattform för API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att slå samman VDX filer i Java

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med

Aspose.Diagram for Java

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda den första VDX-filen med en instans av klassen Diagram.
 • Ladda det andra VDX-dokumentet med en instans av klassen Diagram.
 • Slå samman filer med metoden combine().
 • spara den sammanslagna VDX-filen på angiven sökväg

Systemkrav

Aspose.Diagram for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven .
 

Slå samman VDX filer - Java

Diagram dgrmF = new Diagram( "f.vdx");
Diagram dgrmS = new Diagram( "s.vdx");
dgrmF.combine(dgrmS);
dgrmF.save("outpath_with_filename", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VDX); 
 
 • Om Aspose.Diagram for Java API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Online VDX Merger Live Demos

  Slå samman VDX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina VDX filer.
    Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

  VDX Vad är VDX filformatet

  Alla ritningar eller diagram skapade i Microsoft Visio men sparade i XML-format har tillägget .VDX. En Visio-ritnings-XML-fil skapas i programvaran Visio, som är utvecklad av Microsoft. Microsoft Visio har förmågan att generera visuella dokument som kan användas i presentationer och dokument. Visio-ritnings-XML-filen innehåller visuella objekt och metadatadetaljer för de visuella elementen. Text kan också läggas till dessa visuella element Vision drawing XML-fil. Dessa Visio-ritnings-XML-filer är integrerade med XML-baserade formateringsstandarder och bilddatakodningsspecifikationer som gör att dess innehåll kan renderas och lagras av programvaran Microsoft Visio i filformatet VDX.

  Läs mera

  Andra sammanslagningsformat som stöds

  Med hjälp av Java kan man också slå ihop många andra filformat inklusive...

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSX (Schabloner)
  VTX (Microsoft Visio Ritmall)