PNG JPG BMP TIFF VSTM
Aspose.Diagram for Java

Slå samman VSTM format i Java

Inbyggd VSTM dokumentsammanslagning med hjälp av API:er på serversidan Java.

Så här sammanfogar du VSTM-filer med Java

För att slå samman VSTM fil använder vi

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd fusionsplattform för API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att slå samman VSTM filer i Java

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med

Aspose.Diagram for Java

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda den första VSTM-filen med en instans av klassen Diagram.
 • Ladda det andra VSTM-dokumentet med en instans av klassen Diagram.
 • Slå samman filer med metoden combine().
 • spara den sammanslagna VSTM-filen på angiven sökväg

Systemkrav

Aspose.Diagram for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven .
 

Slå samman VSTM filer - Java

Diagram dgrmF = new Diagram( "f.vstm");
Diagram dgrmS = new Diagram( "s.vstm");
dgrmF.combine(dgrmS);
dgrmF.save("outpath_with_filename", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VSTM); 
 
 • Om Aspose.Diagram for Java API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Online VSTM Merger Live Demos

  Slå samman VSTM dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina VSTM filer.
    Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

  VSTM Vad är VSTM filformatet

  Filer med tillägget VSTM är mallfiler skapade med Microsoft Visio som stöder makron. Till skillnad från VSDX-filer kan filer skapade från VSTM-mallar köra makron som är utvecklade i Visual Basic for Applications (VBA)-kod. En mallfil kan skapas för att tillhandahålla grundläggande inställningar för dokumentet som kan användas för att generera ytterligare dokument med dessa inställningar. Visio-filer används för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  Andra sammanslagningsformat som stöds

  Med hjälp av Java kan man också slå ihop många andra filformat inklusive...

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSX (Schabloner)
  VTX (Microsoft Visio Ritmall)