PNG JPG BMP TIFF VSX
Aspose.Diagram for Java

Slå samman VSX format i Java

Inbyggd VSX dokumentsammanslagning med hjälp av API:er på serversidan Java.

Så här sammanfogar du VSX-filer med Java

För att slå samman VSX fil använder vi

Aspose.Diagram for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd fusionsplattform för API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-diagram</artifactId>
<version>version of aspose-diagram API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att slå samman VSX filer i Java

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med

Aspose.Diagram for Java

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda den första VSX-filen med en instans av klassen Diagram.
 • Ladda det andra VSX-dokumentet med en instans av klassen Diagram.
 • Slå samman filer med metoden combine().
 • spara den sammanslagna VSX-filen på angiven sökväg

Systemkrav

Aspose.Diagram for Java stöds på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Diagram for Java direkt från Maven .
 

Slå samman VSX filer - Java

Diagram dgrmF = new Diagram( "f.vsx");
Diagram dgrmS = new Diagram( "s.vsx");
dgrmF.combine(dgrmS);
dgrmF.save("outpath_with_filename", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VSX); 
 
 • Om Aspose.Diagram for Java API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Online VSX Merger Live Demos

  Slå samman VSX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina VSX filer.
    Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

  VSX Vad är VSX filformatet

  Filer med tillägget .VSX hänvisar till schabloner som består av ritningar och former som används för att skapa diagram i Microsoft Visio. VSX filer sparas i XML-filformat och stöddes fram till Visio 2013. Dessa skiljer sig från det primära VSDX-filformatet som introducerades med Microsoft Visio 2013. VSX filer kan öppnas i valfri textredigerare för att se innehållet.

  Läs mera

  Andra sammanslagningsformat som stöds

  Med hjälp av Java kan man också slå ihop många andra filformat inklusive...

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VTX (Microsoft Visio Ritmall)