Aspose.Diagram  for .NET

.NET Microsoft Visio API:er för filbearbetning

Generera, redigera, manipulera och transformera Microsoft Visio-diagram till XPS, HTML, SVG, SWF, XAML, bilder eller PDF-format.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Diagram for .NET är en specialiserad API utformad för att fungera med Microsoft Visio dokument. Det låter utvecklare skapa, manipulera & konvertera inbyggda Visio-format. Utvecklare kan skapa diagram från grunden samt enkelt ladda befintliga filer och manipulera elementen i diagram för att exportera resultatet till andra format.

Aspose.Diagram for .NET stöder nästan alla inbyggda Visio-format samt några vanliga bilder & format med fast layout. Denna API är ett alternativ till objektmodellen Microsoft Visio och ger bättre prestanda. Den använder sig av den avancerade funktionaliteten hos Visio tjänster för att manipulera dokument på en server.

Avancerade funktioner för .NET Visio Filer API

Läs flera format & ange plats för teckensnitt.

Gruppera flera former

Konfigurera tidslinjeformer

Läs egenskaperna för olika objekt i diagram

Spara diagram som XML eller XAML

Manipulera Visio dokumentegenskaper

Skriv ut diagram på en server via XPsPrint API

Rotera en form i valfri vinkel

Lägg till kommentarer till ritningar

Infoga en ny tom sida i en ritning

Skriv ut diagram med hög kvalitet

Ange granskare för att skapa kommentarer i Diagram

Upptäck och ta bort oanvända teman, datagrafik och stilar

Extrahera formdata på basis av Dependsons formel

Få alla rekvisitavärden för en form

Lägg till NUBRS-linjestöd när du exporterar en ritning

Stöd för att rita Polyline- och Bezier-former

Återge kommentarer när du sparar som bild eller HTML

Enkelt, snabbt & Tillförlitlig konvertering av Visio filer

Företag genererar tekniska diagram i Microsoft Visio och vill gärna kunna dela denna information. Problemet är dock att vanliga användare inte skulle kunna ladda sådana bilder om de inte har installerat Microsoft Visio eller något annat verktyg som kan ladda Visio specifika filformat. Ett av sätten att lösa detta problem är att konvertera diagram till universella format som PDF, HTML & rasterbilder, som inte kräver att speciella program installeras på maskinen.

.NET Visio-biblioteket har sin egen omvandlingsmotor, som fungerar oberoende av annan programvara och kan konvertera alla Visio-format som stöds till vilket som helst av de som stöds med bara några rader kod. Konverteringsprocessen är snabb men ändå tillförlitlig, och ger dig högtrogna resultat oavsett vilket format som blir resultatet.

Spara diagram i olika format - C#

// load file to be converted

var dgr = new Aspose.Diagram.Diagram(dir + "template.vsdx");

// convert to other formats

dgr.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.PDF);

dgr.Save(dir + "output.html", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.HTML);

dgr.Save(dir + "output.jpg", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.JPEG);

Manipulera Microsoft Visio diagram

Aspose.Diagram for .NET API tillåter läsning av Microsoft Visio-filer i inbyggt VSD/VSDX-format såväl som andra format inklusive VSS, VST, VSX, VTX, VDW, {9 }, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM och VSTM. Innehållet i diagram kan manipuleras genom API. Efter att ha gjort de nödvändiga ändringarna i dokumentet kan dokumentet sedan skrivas till disk i vilket som helst av de format som stöds.

Få åtkomst till data från Visio diagram

Aspose.Diagram for .NET låter utvecklare enkelt läsa data från diagram som dokumentegenskaper, sidor, mallar, former, bilder, anslutningar, lösnings-XML, kommentarer, hyperlänkar, stilark, lager, användardefinierade celler och så vidare .

Skriv ut diagram med lätthet

Aspose.Diagram for .NET tillåter utskrift av diagram med olika alternativ, med bara några rader kod. Du kan välja att skriva ut med standardinställningar, skriva ut till en specifik skrivare eller välja att skriva ut ett antal sidor.

Skriv ut diagram på den fysiska skrivaren - C#

// load file to be printed

var dgrm = new Aspose.Diagram.Diagram(dir + "template.vsdx");

// print to default printer

dgrm.Print();

// print while specifying printer name & print job

dgrm.Print("LaserJet1100", "Job Name");

Microsoft Office Automation – behövs inte

Aspose.Diagram for .NET är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Office eller Microsoft Visio på maskinen för att fungera med Visio dokumentbearbetning. Det är ett perfekt Microsoft Office Visio automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

  
  

Aspose.Diagram erbjuder individuella Visio API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: