Ta bort Microsoft® Visio filkommentarer via .NET

Lägg till eller ta bort Visio filkommentarer med C#-koden i .NET-baserade applikationer.

 

.NET Visio Bibliotek ger stöd för att hantera kommentarer på formnivå genom att lägga till, komma åt och ta bort kommentarer. Med hjälp av kommentarer på formnivå kan relevant information lagras för slutanvändare. Filformat som stöds inkluderar VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX,VSS,VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX och VTX.

Visio Filer datakommentarer

Hantera kommentarer på sidor - Det finns ingen gräns för hur många kommentarer en sida har i MS Visio. Man kan lägga till så mycket som av ansökan krav. Vi kommer att använda Anteckningsklass för all denna funktionalitet.

  • Ladda Visio fil med Diagram klassobjekt
  • Gå till relevant sida Ring AddComment för att lägga till kommentaren
  • Använd Kommentera egendom för att lägga till kommentarer innehåll
  • Spara diagram före och efter anropet AddComment-metoden för att jämföra
C# Kod för att infoga Visio Filer Kommentarer