HTML JPG PDF XML VSTX
 Product Family
HTML

Konvertera VSTX till HTML via C#

Exportera Microsoft® Visio VSTX-filer till HTML på .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.

Så här konverterar du VSTX till HTML med C#

För att konvertera VSTX till HTML använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att konvertera VSTX till HTML via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera VSTX-filer till HTML på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa metoden Diagram.Save med utdatafilsökväg och SaveFileFormat.HTML som parametrar1. HTML-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör koden för konverteringsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från VSTX till HTML C#

 
 • Gratis app för att konvertera VSTX till HTML

  Kolla in våra livedemos för VSTX till HTML-konvertering med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VSTX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du kommer omedelbart att få nedladdningslänken för den resulterande HTML-filen.
  Ett Diagram Management Library speciellt utformat för att fungera med Microsoft Visio-filer. Det låter utvecklare skapa, manipulera och konvertera inbyggda Visio-format. Utvecklare kan skapa diagram från grunden samt enkelt ladda befintliga filer och manipulera elementen i diagram för att exportera resultatet till andra format.

  VSTX Vad är VSTX filformatet

  Filer med VSTX-tillägg är ritmallsfiler skapade med Microsoft Visio 2013 och senare. Dessa VSTX filer ger en startpunkt för att skapa Visio ritningar, sparade som .VSDX-filer, med standardlayout och inställningar. I allmänhet används Visio-filer för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra. Program som öppnar VSTX-filer inkluderar Microsoft Visio för Windows och Mac som låter dig öppna dessa filer för visning och redigering. Det gör det också möjligt att konvertera Visio filformat till ett antal andra format.

  Läs mera

  html Vad är html filformatet

  HTML (Hyper Text Markup Language) är tillägget för webbsidor som skapats för visning i webbläsare. HTML, som är känt som webbens språk, har utvecklats med krav på nya informationskrav som ska visas som en del av webbsidor. Den senaste varianten är känd som HTML 5 som ger mycket flexibilitet för att arbeta med språket. HTML-sidor tas antingen emot från servern, där dessa är värd, eller kan också laddas från det lokala systemet. Varje HTML-sida är uppbyggd av HTML-element som formulär, text, bilder, animationer, länkar etc. Dessa element representeras av taggar som img, a, p och flera andra där varje tagg har start och slut. Den kan också bädda in applikationer skrivna på skriptspråk som JavaScript och Style Sheets (CSS) för övergripande layoutrepresentation.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VSTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VSTX TILL BMP (Bitmappsbild)
  VSTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VSTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VSTX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VSTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VSTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VSTX TILL SWF (SWF-format)
  VSTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VSTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSTX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VSTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL VSX (Schabloner)
  VSTX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VSTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)