HTML JPG PDF XML VSTX
 Product Family
PDF

Konvertera VSTX till PDF via C#

Exportera Microsoft® Visio VSTX-filer till PDF på .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.

Så här konverterar du VSTX till PDF med C#

För att konvertera VSTX till PDF kommer vi att använda

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att konvertera VSTX till PDF via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera VSTX-filer till PDF på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa metoden Diagram.Save med utdatafilsökväg och SaveFileFormat.PDF som parametrar1. PDF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör koden för konverteringsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar konvertering från VSTX till PDF C#

 
 • Gratis app för att konvertera VSTX till PDF

  Kolla in våra livedemos för VSTX till PDF-konvertering med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VSTX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du kommer omedelbart att få nedladdningslänken för den resulterande PDF-filen.
  Ett Diagram Management Library speciellt utformat för att fungera med Microsoft Visio-filer. Det låter utvecklare skapa, manipulera och konvertera inbyggda Visio-format. Utvecklare kan skapa diagram från grunden samt enkelt ladda befintliga filer och manipulera elementen i diagram för att exportera resultatet till andra format.

  VSTX Vad är VSTX filformatet

  Filer med VSTX-tillägg är ritmallsfiler skapade med Microsoft Visio 2013 och senare. Dessa VSTX filer ger en startpunkt för att skapa Visio ritningar, sparade som .VSDX-filer, med standardlayout och inställningar. I allmänhet används Visio-filer för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra. Program som öppnar VSTX-filer inkluderar Microsoft Visio för Windows och Mac som låter dig öppna dessa filer för visning och redigering. Det gör det också möjligt att konvertera Visio filformat till ett antal andra format.

  Läs mera

  pdf Vad är pdf filformatet

  Portable Document Format (PDF) är en typ av dokument som skapades av Adobe redan på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. PDF-filer kan öppnas i Adobe Acrobat Reader/Writer samt i de flesta moderna webbläsare som Chrome, Safari, Firefox via tillägg/plugin-program. De flesta av de kommersiellt tillgängliga programvarupaketen erbjuder också konvertering av sina dokument till PDF-filformat utan krav på någon ytterligare programvarukomponent. Således har PDF-filformatet full förmåga att innehålla information som text, bilder, hyperlänkar, formulärfält, rich media, digitala signaturer, bilagor, metadata, geospatiala funktioner och 3D-objekt i det som kan bli en del av källdokumentet.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VSTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VSTX TILL BMP (Bitmappsbild)
  VSTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VSTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VSTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VSTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VSTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VSTX TILL SWF (SWF-format)
  VSTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VSTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSTX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VSTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL VSX (Schabloner)
  VSTX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VSTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)