HTML JPG PDF XML VSTX
 Product Family
SWF

Konvertera VSTX till SWF via C#

Exportera Microsoft® Visio VSTX-filer till SWF på .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.

Så här konverterar du VSTX till SWF med C#

För att konvertera VSTX till SWF använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att konvertera VSTX till SWF via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera VSTX-filer till SWF på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa metoden Diagram.Save med utdatafilsökväg och SaveFileFormat.SWF som parametrar1. SWF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör koden för konverteringsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från VSTX till SWF C#

 
 • Gratis app för att konvertera VSTX till SWF

  Kolla in våra livedemos för VSTX till SWF-konvertering med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VSTX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du kommer omedelbart att få nedladdningslänken för den resulterande SWF-filen.
  Ett Diagram Management Library speciellt utformat för att fungera med Microsoft Visio-filer. Det låter utvecklare skapa, manipulera och konvertera inbyggda Visio-format. Utvecklare kan skapa diagram från grunden samt enkelt ladda befintliga filer och manipulera elementen i diagram för att exportera resultatet till andra format.

  VSTX Vad är VSTX filformatet

  Filer med VSTX-tillägg är ritmallsfiler skapade med Microsoft Visio 2013 och senare. Dessa VSTX filer ger en startpunkt för att skapa Visio ritningar, sparade som .VSDX-filer, med standardlayout och inställningar. I allmänhet används Visio-filer för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra. Program som öppnar VSTX-filer inkluderar Microsoft Visio för Windows och Mac som låter dig öppna dessa filer för visning och redigering. Det gör det också möjligt att konvertera Visio filformat till ett antal andra format.

  Läs mera

  swf Vad är swf filformatet

  SWF är ett filformat som används för att transportera text, video, vektorgrafik och ActionScript över internet och stöds av Adobe Flash Player. SWF-filformatet är utformat för att vara ett fyndigt överföringsformat, inte bara för utbyte av grafik utan ger också stöd för kantutjämning och skärmvisning. Kantutjämning är en funktion som är avgörande för snabb rendering av bitmapp och dess tillhörande egenskaper som interaktiva knappar, skuggning och animering .etc.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VSTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VSTX TILL BMP (Bitmappsbild)
  VSTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VSTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VSTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VSTX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VSTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VSTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VSTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VSTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSTX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VSTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL VSX (Schabloner)
  VSTX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VSTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)