HTML JPG PDF XML VTX
 Product Family
VSSM

Konvertera VTX till VSSM via C#

Exportera Microsoft® Visio VTX-filer till VSSM på .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.

Så här konverterar du VTX till VSSM med C#

För att konvertera VTX till VSSM använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att konvertera VTX till VSSM via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera VTX-filer till VSSM på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa Diagram.Save-metoden med utdatafilsökväg och SaveFileFormat.VSSM som parametrar1. VSSM fil kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör koden för konverteringsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Den här exempelkoden visar omvandling från VTX till VSSM C#

 
 • Gratis app för att konvertera VTX till VSSM

  Kolla in våra livedemos för VTX till VSSM omvandling med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VTX-fil och tryck på "Konvertera".
    Du får omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen VSSM.
  Ett Diagram Management Library speciellt utformat för att fungera med Microsoft Visio-filer. Det låter utvecklare skapa, manipulera och konvertera inbyggda Visio-format. Utvecklare kan skapa diagram från grunden samt enkelt ladda befintliga filer och manipulera elementen i diagram för att exportera resultatet till andra format.

  VTX Vad är VTX filformatet

  En fil med tillägget .vtx är en Microsoft Visio ritmall som sparas på skivan i XML-filformat. Mallen syftar till att tillhandahålla en fil med grundläggande inställningar som kan användas för att skapa flera Visio-filer med samma inställningar. Ett annat liknande format är VST som sparas i binärt format snarare än XML. VTX filer stöds med Visio 2010 och nyare versioner. Visio-filer används för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  vssm Vad är vssm filformatet

  Filer med tillägget .VSSM är Microsoft Visio stencilfiler som stöder ger stöd för makron. En VSSM-fil när den öppnas gör det möjligt att köra makron för att uppnå önskad formatering och placering av former i en diagram. I allmänhet är Microsoft Visio ritprogram som gör det möjligt att skapa filer som kan innehålla och representera användardefinierad information i olika former. De vanligaste av dessa inkluderar, men inte begränsat till, UML-diagram, flödesscheman, visuella objekt, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också konverteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VTX TILL BMP (Bitmappsbild)
  VTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VTX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  VTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VTX TILL SWF (SWF-format)
  VTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VTX TILL VSX (Schabloner)
  VTX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VTX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)