PNG JPG BMP TIFF VDX
Aspose.Diagram for .NET

Slå samman VDX format i C#

Inbyggd och högpresterande VDX dokumentsammanslagning med Aspose.Diagram for .NET API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Så här sammanfogar du VDX-fil med C#

För att slå samman VDX fil använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd plattform för dokumentmanipulering och sammanslagning av API för C#. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att slå samman VDX filer i C#

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med

Aspose.Diagram for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda alla VDX filer med fullständig sökväg.
 • Gör ett dokument som basfil
 • Anropa den relevanta metoden för att sammanfoga och sammanfoga filer en efter en.
 • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och formatet (VDX) som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda filen VDX i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Diagram for .NET DLL som refereras till i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av knappen Ladda ner ovan
 

Slå samman VDX filer - C#

Diagram dgF = new Diagram( "f.vdx");
  Diagram dgS = new Diagram( "s.vdx");
  dgF.Combine(dgS);
  dgF.Save("outpath_with_filename", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VDX); 

  
 
 • Om Aspose.Diagram for .NET API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Online VDX Merger Live Demos

  Slå samman VDX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina VDX filer.
    Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

  VDX Vad är VDX filformatet

  Alla ritningar eller diagram skapade i Microsoft Visio men sparade i XML-format har tillägget .VDX. En Visio-ritnings-XML-fil skapas i programvaran Visio, som är utvecklad av Microsoft. Microsoft Visio har förmågan att generera visuella dokument som kan användas i presentationer och dokument. Visio-ritnings-XML-filen innehåller visuella objekt och metadatadetaljer för de visuella elementen. Text kan också läggas till dessa visuella element Vision drawing XML-fil. Dessa Visio-ritnings-XML-filer är integrerade med XML-baserade formateringsstandarder och bilddatakodningsspecifikationer som gör att dess innehåll kan renderas och lagras av programvaran Microsoft Visio i filformatet VDX.

  Läs mera

  Andra sammanslagningsformat som stöds

  Genom att använda C# kan man också slå ihop många andra filformat, inklusive.

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSX (Schabloner)
  VTX (Microsoft Visio Ritmall)