Microsoft® Visio Fildelning via .NET

Dela upp ett Visio-dokument i olika filer med C#-koden i .NET-baserade applikationer

 

.NET Visio Bibliotek kan dela upp Visio dokument i flera sidor inom .NET-baserade applikationer. Filformat som stöds inkluderar VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX, VSS, VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX,VTX.

Dela upp Visio dokument i flera filer

Det enklaste sättet att dela upp Visio filer sidmässigt är att komma åt alla sidor via sidor Itererar genom varje sida och anropar Kopiera metod. Äntligen sparar du den på en angiven väg.

  • Ladda Visio-filen med fullständig sökväg med hjälp av diagram klass . Iterera genom varje sida
  • Skapa ett nytt Diagram-klassobjekt
  • Kopiera sidan via Kopieringsmetod
  • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) med relevant SaveFormat.
C# Kod för att dela Visio filer