HTML JPG PDF XML VSDM
Aspose.Diagram for .NET
VSDM

VSDM Filvisare for .NET

Visa Microsoft Visio VSDM filer i webbläsaren utan att behöva Visio-program eller Office-automatisering.

Så här visar du VSDM-fil med C#

För att visa filen VSDM använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att visa VSDM via C#

Aspose.Diagram gör det enkelt för utvecklarna att visa VSDM-filen med bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSDM med en instans av klassen Diagram1. Anropa metoden Diagram.Save med SaveFileFormat.HTML som parametrar1. Ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren via Process.Start

Systemkrav

Aspose.Diagram for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Diagram for .NET refereras till i ditt projekt
 

C# kod för att visa VSDM


// ladda VSDM fil via en instans av Diagram
var diagram = new Aspose.Diagram.Diagram("template.vsdm");
// konvertera VSDM till HTML-format
diagram.Save(output, Aspose.Diagram.SaveFileFormat.HTML);
// ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren
System.Diagnostics.Process.Start(output);
 
 • Om Aspose.Diagram for .NET API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Gratis app att visa VSDM

  Kolla våra livedemos för att Visa VSDM med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen VSDM och tryck på knappen "Visa".
    Ladda ned filen VSDM från länken om det behövs

  VSDM Vad är VSDM filformatet

  Filer med tillägget VSDM är ritfiler som skapats med programmet Microsoft Visio som stöder makron. VSDM-filer är OPC/XML-ritningar som liknar VSDX men som också ger möjlighet att köra makron när filen öppnas. Makron är användardefinierade åtgärder/steg som är utvecklade i Visual Basic for Applications (VBA) och kan användas för att utföra upprepade uppgifter. Filformatet VSDM introducerades med lanseringen av Microsoft Visio 2013. Visio filer används för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  Andra visningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också se många andra filformat inklusive.

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSX (Schabloner)
  VTX (Microsoft Visio Ritmall)