HTML JPG PDF XML VSSM
Aspose.Diagram for .NET
VSSM

VSSM Filvisare for .NET

Visa Microsoft Visio VSSM filer i webbläsaren utan att behöva Visio-program eller Office-automatisering.

Så här visar du VSSM-fil med C#

För att visa filen VSSM använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att visa VSSM via C#

Aspose.Diagram gör det enkelt för utvecklarna att visa VSSM-filen med bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSSM med en instans av klassen Diagram1. Anropa metoden Diagram.Save med SaveFileFormat.HTML som parametrar1. Ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren via Process.Start

Systemkrav

Aspose.Diagram for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Diagram for .NET refereras till i ditt projekt
 

C# kod för att visa VSSM


// ladda VSSM fil via en instans av Diagram
var diagram = new Aspose.Diagram.Diagram("template.vssm");
// konvertera VSSM till HTML-format
diagram.Save(output, Aspose.Diagram.SaveFileFormat.HTML);
// ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren
System.Diagnostics.Process.Start(output);
 
 • Om Aspose.Diagram for .NET API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Gratis app att visa VSSM

  Kolla våra livedemos för att Visa VSSM med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen VSSM och tryck på knappen "Visa".
    Ladda ned filen VSSM från länken om det behövs

  VSSM Vad är VSSM filformatet

  Filer med tillägget .VSSM är Microsoft Visio stencilfiler som stöder ger stöd för makron. En VSSM-fil när den öppnas gör det möjligt att köra makron för att uppnå önskad formatering och placering av former i en diagram. I allmänhet är Microsoft Visio ritprogram som gör det möjligt att skapa filer som kan innehålla och representera användardefinierad information i olika former. De vanligaste av dessa inkluderar, men inte begränsat till, UML-diagram, flödesscheman, visuella objekt, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också konverteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  Andra visningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också se många andra filformat inklusive.

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSX (Schabloner)
  VTX (Microsoft Visio Ritmall)