HTML JPG PDF XML VTX
Aspose.Diagram for .NET
VTX

VTX Filvisare for .NET

Visa Microsoft Visio VTX filer i webbläsaren utan att behöva Visio-program eller Office-automatisering.

Så här visar du VTX-fil med C#

För att visa filen VTX använder vi

Aspose.Diagram for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Diagram och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Steg för att visa VTX via C#

Aspose.Diagram gör det enkelt för utvecklarna att visa VTX-filen med bara några rader kod.

 1. Ladda filen VTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa metoden Diagram.Save med SaveFileFormat.HTML som parametrar1. Ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren via Process.Start

Systemkrav

Aspose.Diagram for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller COM Interop- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Diagram for .NET refereras till i ditt projekt
 

C# kod för att visa VTX


// ladda VTX fil via en instans av Diagram
var diagram = new Aspose.Diagram.Diagram("template.vtx");
// konvertera VTX till HTML-format
diagram.Save(output, Aspose.Diagram.SaveFileFormat.HTML);
// ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren
System.Diagnostics.Process.Start(output);
 
 • Om Aspose.Diagram for .NET API

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  Gratis app att visa VTX

  Kolla våra livedemos för att Visa VTX med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen VTX och tryck på knappen "Visa".
    Ladda ned filen VTX från länken om det behövs

  VTX Vad är VTX filformatet

  En fil med tillägget .vtx är en Microsoft Visio ritmall som sparas på skivan i XML-filformat. Mallen syftar till att tillhandahålla en fil med grundläggande inställningar som kan användas för att skapa flera Visio-filer med samma inställningar. Ett annat liknande format är VST som sparas i binärt format snarare än XML. VTX filer stöds med Visio 2010 och nyare versioner. Visio-filer används för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  Andra visningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också se många andra filformat inklusive.

  VDW (Visio Grafiktjänstfil)
  VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSD (Microsoft Visio Ritningar)
  VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSS (Stencilfiler)
  VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSSX (Rita stenciler)
  VST (Vektor bildfiler)
  VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSX (Schabloner)