Aspose.Diagram   for Python via Java

Python Visio Filer API

Skapa, läs, skriv och exportera Microsoft Visio-format inklusive VSDX, VDX, VSX, VTX och fler format med Python API.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Diagram för Python via Java är en Microsoft Visio dokumenthanteringslösning. Man kan läsa, skriva, skydda, exportera och skriva ut inbyggda Visio-format samt stöder några vanliga bildformat och format med fast layout. Det är lätt att ladda befintliga filer, ändra diagram-elementen för att exportera till önskat format inklusive bilder eller format med fast layout som PDF eller XPS.

Aspose.Diagram för Python via Java är en fristående API och kräver inte Microsoft Visio eller någon annan programvaruinstallation. Dessutom är det få uppgifter som man enkelt kan utföra som att skapa diagram från början, läsa eller skriva olika format, komma åt och läsa egenskaperna inklusive Visio objektformler, exportera diagram till flera format, skriva ut diagram med hög kvalitet och mycket mer.

Avancerade Python Visio API funktioner

Skapa diagram från grunden

Läs flera Visio-format

Läs egenskaperna för olika objekt

Skriv olika Visio-format

Manipulera dokumentegenskaper

Skriv ut diagram med hög kvalitet

Skydda eller avskydda diagram & former

Exportera diagram till olika format

Skapa Visio dokument från grunden

Aspose.Diagram för Python är enkel och lätt att använda. Det låter användare arbeta med diagram utan någon förståelse för underliggande format som man kan skapa VSDX-filer från början med bara några rader kod.

Skapa VSDX-format från början med Python

diagram = Diagram()

diagram.save("output.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)

Få åtkomst till och manipulera Visio filer

Python diagram API tillåter att läsa inbyggda Microsoft Visio-format samt ge åtkomst till diagram-data som dokument, sida, mall, form, stilmall, ansluta och så vidare. Dessa objekt kan manipuleras genom API, och resultatet kan skrivas till disk i vilket som helst av de format som stöds.

Exportera till bilder

Utvecklare kan enkelt ladda Visio-filer och exportera dem till populära bilder inklusive PNG, TIFF, JPEG, BMP, SVG och EMF. Python-biblioteket stöder även export av Visio-filer till PDF & XPS-format med högsta kvalitet.

Exportera sida av Visio VSDX fil till PNG-format

diagram = Diagram("test.vsdx")

// Save diagram as PNG

options = ImageSaveOptions(SaveFileFormat.PNG)

// Save one page only, by page index

 options.setPageIndex(0)

// Save resultant Image file

diagram.save("output.png", options)
  
  

Aspose.Diagram erbjuder individuella Visio API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: