DOCX JPG PDF XML VSTX
 Product Family
PDF

Konvertera VSTX till PDF via Python

Exportera Microsoft Visio VSTX till PDF med Python API:er.

Så här konverterar du VSTX till PDF med Python

För att rendera VSTX till PDF kommer vi att använda

Aspose.Diagram för Python

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konvertering API för plattformen Python. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Pypi

Steg för att konvertera VSTX till PDF via Python

Python-utvecklare kan enkelt konvertera VSTX-fil till PDF på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VSTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa Diagram.save-metoden med utdatafilsökväg och SaveFileFormat som parametrar1. PDF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Aspose.Diagram för Python är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH-miljövariabeln, till exempel: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Installera Aspose.Diagram för Python från pypi, använd kommandot som: $ pip install aspose-diagram.
 

VSTX till PDF Python Källkod för omvandling

import jpype   
import asposediagram   
jpype.startJVM() 
from asposediagram.api import *

// ladda VSTX i ett objekt av Diagram 
diagram = Diagram("template.vstx");
// spara VSTX som PDF 
diagram.save("output.pdf", SaveFileFormat.PDF);  
 
 • Livedemonstrationer för konvertering av VSTX till PDF

  Konvertera VSTX till PDF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VSTX-fil, den konverteras omedelbart till PDF.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Python Diagram Manipulationsbibliotek

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  VSTX Vad är VSTX filformatet

  Filer med VSTX-tillägg är ritmallsfiler skapade med Microsoft Visio 2013 och senare. Dessa VSTX filer ger en startpunkt för att skapa Visio ritningar, sparade som .VSDX-filer, med standardlayout och inställningar. I allmänhet används Visio-filer för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra. Program som öppnar VSTX-filer inkluderar Microsoft Visio för Windows och Mac som låter dig öppna dessa filer för visning och redigering. Det gör det också möjligt att konvertera Visio filformat till ett antal andra format.

  Läs mera

  PDF Vad är PDF filformatet

  Portable Document Format (PDF) är en typ av dokument som skapades av Adobe redan på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. PDF-filer kan öppnas i Adobe Acrobat Reader/Writer samt i de flesta moderna webbläsare som Chrome, Safari, Firefox via tillägg/plugin-program. De flesta av de kommersiellt tillgängliga programvarupaketen erbjuder också konvertering av sina dokument till PDF-filformat utan krav på någon ytterligare programvarukomponent. Således har PDF-filformatet full förmåga att innehålla information som text, bilder, hyperlänkar, formulärfält, rich media, digitala signaturer, bilagor, metadata, geospatiala funktioner och 3D-objekt i det som kan bli en del av källdokumentet.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VSTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VSTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VSTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VSTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VSTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VSTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VSTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VSTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VSTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VSTX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VSTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VSTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VSTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL VSX (Schabloner)
  VSTX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VSTX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VSTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)