DOCX JPG PDF XML VTX
 Product Family
PDF

Konvertera VTX till PDF via Python

Exportera Microsoft Visio VTX till PDF med Python API:er.

Så här konverterar du VTX till PDF med Python

För att rendera VTX till PDF kommer vi att använda

Aspose.Diagram för Python

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konvertering API för plattformen Python. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Pypi

Steg för att konvertera VTX till PDF via Python

Python-utvecklare kan enkelt konvertera VTX-fil till PDF på bara några rader kod.

 1. Ladda filen VTX med en instans av klassen Diagram1. Anropa Diagram.save-metoden med utdatafilsökväg och SaveFileFormat som parametrar1. PDF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Aspose.Diagram för Python är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS), se bara till att systemet har Java 1.8 eller högre, Python 3,5 eller högre.

 • Installera Java och lägg till den i PATH-miljövariabeln, till exempel: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Installera Aspose.Diagram för Python från pypi, använd kommandot som: $ pip install aspose-diagram.
 

VTX till PDF Python Källkod för omvandling

import jpype   
import asposediagram   
jpype.startJVM() 
from asposediagram.api import *

// ladda VTX i ett objekt av Diagram 
diagram = Diagram("template.vtx");
// spara VTX som PDF 
diagram.save("output.pdf", SaveFileFormat.PDF);  
 
 • Livedemonstrationer för konvertering av VTX till PDF

  Konvertera VTX till PDF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din VTX-fil, den konverteras omedelbart till PDF.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Python Diagram Manipulationsbibliotek

  Aspose.Diagram är en Microsoft Visio dokumentformatmanipulation API. Man kan enkelt ladda, skapa, modifiera, manipulera inklusive daigramelement och konvertera Visio-diagram till andra format som PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF och mer. Det är en fristående API och kräver inte att Microsoft Visio eller någon annan programvara installeras.

  VTX Vad är VTX filformatet

  En fil med tillägget .vtx är en Microsoft Visio ritmall som sparas på skivan i XML-filformat. Mallen syftar till att tillhandahålla en fil med grundläggande inställningar som kan användas för att skapa flera Visio-filer med samma inställningar. Ett annat liknande format är VST som sparas i binärt format snarare än XML. VTX filer stöds med Visio 2010 och nyare versioner. Visio-filer används för att skapa ritningar som innehåller visuella objekt, flödesscheman, UML diagram, informationsflöde, organisationsdiagram, programvarudiagram, nätverkslayout, databasmodeller, objektkartläggning och annan liknande information. Filer som genereras med Visio kan också exporteras till olika filformat som PNG, BMP, PDF och andra.

  Läs mera

  PDF Vad är PDF filformatet

  Portable Document Format (PDF) är en typ av dokument som skapades av Adobe redan på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. PDF-filer kan öppnas i Adobe Acrobat Reader/Writer samt i de flesta moderna webbläsare som Chrome, Safari, Firefox via tillägg/plugin-program. De flesta av de kommersiellt tillgängliga programvarupaketen erbjuder också konvertering av sina dokument till PDF-filformat utan krav på någon ytterligare programvarukomponent. Således har PDF-filformatet full förmåga att innehålla information som text, bilder, hyperlänkar, formulärfält, rich media, digitala signaturer, bilagor, metadata, geospatiala funktioner och 3D-objekt i det som kan bli en del av källdokumentet.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera VTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  VTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  VTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  VTX TILL JPEG (JPEG-bild)
  VTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  VTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  VTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  VTX TILL VDX (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VTX TILL VSDM (Microsoft Visio Ritningsformat)
  VTX TILL VSDX (Microsoft Visio Format)
  VTX TILL VSSM (Microsoft Visio Stencilfiler)
  VTX TILL VSSX (Rita stenciler)
  VTX TILL VSTM (Microsoft Visio Mallfiler)
  VTX TILL VSTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VTX TILL VSX (Schabloner)
  VTX TILL VTX (Microsoft Visio Ritmall)
  VTX TILL XAML (Extensible Application Markup Language)
  VTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)