Microsoft® Visio Fildelning via Python

Dela upp ett Visio-dokument i olika filer med Python-koden i Python-baserade applikationer

 

Python Visio Bibliotek kan dela upp Visio dokument i flera sidor inom Python-baserade applikationer. Filformat som stöds inkluderar VDW, VDX, VSD, VSDM, VSDX, VSS, VSSM,VSSX,VST,VSTM,VSTX,VSX,VTX.

Dela upp Visio dokument i flera filer

Det enklaste sättet att dela upp Visio filer sidmässigt är att komma åt alla sidor via sidor Itererar genom varje sida och anropar Kopiera metod. Äntligen sparar du den på en angiven väg.

  • Ladda Visio-filen med fullständig sökväg med hjälp av diagram klass . Iterera genom varje sida
  • Skapa ett nytt Diagram-klassobjekt
  • Kopiera sidan via Kopieringsmetod Anropa save()-metoden och skicka filnamnet (fullständig sökväg) med relevant SaveFormat.
Python Kod för att dela Visio filer

diagram = Diagram( "file.vsdx");
page = diagram.getPages().get(0);
dia =  Diagram();
dia.getPages().get(0).copy(page);
dia.save("outpath_with_filename", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VSDX);