HTML JPG PDF XML VSX
 Product Family
PDF

Chuyển đổi VSX sang PDF qua C#

Xuất tệp Microsoft ® Visio VSX sang PDF trên .NET Framework, .NET Core, Mono hoặc COM Interop.

Cách chuyển VSX sang PDF bằng C#

Để chuyển đổi VSX sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Diagram for .NET

API là một nền tảng thao tác và chuyển đổi tài liệu API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng API cho C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Diagram và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Diagram

Các bước chuyển đổi VSX sang PDF qua C#

.NET nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi VSX tệp sang PDF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp VSX bằng một phiên bản của lớp Diagram1. Gọi phương thức Diagram .Save với đường dẫn tệp đầu ra và SaveFileFormat.PDF dưới dạng tham số1. Tệp PDF sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Mono hoặc COM Interop.- Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.- Aspose.Diagram for .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi VSX sang PDF C#

 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi VSX sang PDF

  Kiểm tra các bản trình diễn trực tiếp của chúng tôi cho Chuyển đổi VSX sang PDF với những lợi ích sau đây.

    Không cần tải xuống hoặc thiết lập bất cứ thứ gì.
    Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
    Chỉ cần tải lên tệp VSX của bạn và nhấn nút "Chuyển đổi".
    Bạn sẽ ngay lập tức nhận được liên kết tải xuống tệp PDF kết quả.
  Diagram Thư viện Quản lý được thiết kế đặc biệt để làm việc với các tệp Microsoft Visio. Nó cho phép các nhà phát triển tạo, thao tác và chuyển đổi các định dạng Visio gốc. Các nhà phát triển có thể tạo sơ đồ từ đầu cũng như dễ dàng tải các tệp hiện có và thao tác với các phần tử của diagram để xuất kết quả ở các định dạng khác.

  VSX Những gì là VSX Tập Tin Định Dạng

  Tệp có phần mở rộng. VSX đề cập đến giấy nến bao gồm các hình vẽ và hình dạng được sử dụng để tạo sơ đồ trong Microsoft Visio. Các tệp VSX được lưu ở định dạng tệp XML và được hỗ trợ cho đến Visio 2013. Các tệp này khác với định dạng tệp VSDX chính được giới thiệu với Microsoft Visio 2013. VSX tệp có thể được mở bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào để xem nội dung.

  Đọc Thêm

  pdf Những gì là pdf Tập Tin Định Dạng

  Định dạng tài liệu di động (PDF) là một loại tài liệu được tạo bởi Adobe vào những năm 1990. Mục đích của định dạng tệp này là giới thiệu một tiêu chuẩn để trình bày tài liệu và tài liệu tham khảo khác ở định dạng độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng cũng như Hệ điều hành. Các tệp PDF có thể được mở trong Adobe Acrobat Reader / Writer cũng như trong hầu hết các trình duyệt hiện đại như Chrome, Safari, Firefox thông qua các phần mở rộng / plug-in. Hầu hết các bộ phần mềm thương mại có sẵn cũng cung cấp tính năng chuyển đổi tài liệu của họ sang định dạng tệp PDF mà không yêu cầu bất kỳ thành phần phần mềm bổ sung nào. Do đó, định dạng tệp PDF có đầy đủ khả năng chứa thông tin như văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, trường biểu mẫu, đa phương tiện, chữ ký số, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, tính năng không gian địa lý và các đối tượng 3D trong đó có thể trở thành một phần của tài liệu nguồn.

  Đọc Thêm

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi VSX thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  VSX ĐẾN BMP (Hình ảnh bitmap)
  VSX ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  VSX ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  VSX ĐẾN JPEG (Hình ảnh JPEG)
  VSX ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  VSX ĐẾN SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  VSX ĐẾN SWF (Định dạng SWF)
  VSX ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  VSX ĐẾN VDX (Microsoft Visio Định dạng Bản vẽ)
  VSX ĐẾN VSDM (Microsoft Visio Định dạng Bản vẽ)
  VSX ĐẾN VSDX (Microsoft Visio Định dạng)
  VSX ĐẾN VSSM (Microsoft Visio Tệp stencil)
  VSX ĐẾN VSSX (Vẽ giấy nến)
  VSX ĐẾN VSTM (Microsoft Visio Tệp Mẫu)
  VSX ĐẾN VSTX (Microsoft Visio Mẫu Bản vẽ)
  VSX ĐẾN VTX (Microsoft Visio Mẫu Bản vẽ)
  VSX ĐẾN XAML (Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng có thể mở rộng)
  VSX ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)