DOCX JPG PDF XML VSTX
 Product Family
PDF

Chuyển đổi VSTX sang PDF qua Python

Xuất Microsoft Visio VSTX sang PDF bằng Python API.

Cách chuyển VSTX sang PDF bằng Python

Để hiển thị VSTX thành PDF, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Diagram cho Python

API là một chuyển đổi giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng API cho Python nền tảng. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp từ

Pypi

Các bước chuyển đổi VSTX sang PDF qua Python

Python các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển đổi tệp VSTX sang PDF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp VSTX bằng một phiên bản của lớp Diagram1. Gọi Diagram phương thức .save với đường dẫn tệp đầu ra và SaveFileFormat dưới dạng tham số1. Tệp PDF sẽ được lưu theo đường dẫn đã chỉ định

yêu cầu hệ thống

Aspose.Diagram for Python độc lập với nền tảng API và có thể được sử dụng trên bất kỳ nền tảng nào (Windows, Linux và MacOS), chỉ cần đảm bảo rằng hệ thống đó có Java 1.8 trở lên, Python 3.5 trở lên.

 • Cài đặt Java và thêm nó vào biến môi trường PATH, ví dụ: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Cài đặt Aspose.Diagram cho Python từ pypi, sử dụng lệnh như: $ pip install aspose-diagram.
 

Mã nguồn chuyển đổi VSTX sang PDF Python

import jpype   
import asposediagram   
jpype.startJVM() 
from asposediagram.api import *

// tải VSTX trong một đối tượng của Diagram 
diagram = Diagram("template.vstx");
// lưu VSTX dưới dạng PDF 
diagram.save("output.pdf", SaveFileFormat.PDF);  
 
 • VSTX Bản trình diễn Trực tiếp Chuyển đổi sang PDF

  Chuyển đổi VSTX sang PDF ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi. Bản demo trực tiếp có những lợi ích sau

    Không cần tải xuống Aspose API.
    Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
    Chỉ cần tải lên tệp VSTX của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức sang PDF.
    Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.

  Python Diagram Thư viện Thao tác

  Aspose.Diagram là một Microsoft Visio thao tác định dạng tài liệu API. Người ta có thể dễ dàng tải, tạo, sửa đổi, thao tác bao gồm các phần tử daigram và chuyển đổi Visio sơ đồ sang các định dạng khác như PDF, XPS, JPEG, PNG, BMP, TIFF, SVG, EMF và hơn thế nữa. Nó là một phần mềm độc lập API và không yêu cầu cài đặt Microsoft Visio hoặc bất kỳ phần mềm nào khác.

  VSTX Những gì là VSTX Tập Tin Định Dạng

  Tệp có phần mở rộng VSTX là tệp mẫu vẽ được tạo bằng Microsoft Visio 2013 trở lên. Các tệp VSTX này cung cấp điểm bắt đầu để tạo các bản vẽ Visio, được lưu dưới dạng tệp. VSDX, với bố cục và cài đặt mặc định. Nói chung, tệp Visio được sử dụng để tạo bản vẽ chứa các đối tượng trực quan, lưu đồ, UML diagram, luồng thông tin, sơ đồ tổ chức, sơ đồ phần mềm, bố cục mạng, mô hình cơ sở dữ liệu, ánh xạ đối tượng và các thông tin tương tự khác. Các tệp được tạo bằng Visio cũng có thể được xuất sang các định dạng tệp khác nhau như PNG, BMP, PDF và các định dạng khác. Các chương trình mở tệp VSTX bao gồm Microsoft Visio dành cho Windows và Mac cho phép bạn mở các tệp này để xem và chỉnh sửa. Nó cũng cho phép chuyển đổi các định dạng tệp Visio sang một số định dạng khác.

  Đọc Thêm

  PDF Những gì là PDF Tập Tin Định Dạng

  Định dạng tài liệu di động (PDF) là một loại tài liệu được tạo bởi Adobe vào những năm 1990. Mục đích của định dạng tệp này là giới thiệu một tiêu chuẩn để trình bày tài liệu và tài liệu tham khảo khác ở định dạng độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng cũng như Hệ điều hành. Các tệp PDF có thể được mở trong Adobe Acrobat Reader / Writer cũng như trong hầu hết các trình duyệt hiện đại như Chrome, Safari, Firefox thông qua các phần mở rộng / plug-in. Hầu hết các bộ phần mềm thương mại có sẵn cũng cung cấp tính năng chuyển đổi tài liệu của họ sang định dạng tệp PDF mà không yêu cầu bất kỳ thành phần phần mềm bổ sung nào. Do đó, định dạng tệp PDF có đầy đủ khả năng chứa thông tin như văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, trường biểu mẫu, đa phương tiện, chữ ký số, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, tính năng không gian địa lý và các đối tượng 3D trong đó có thể trở thành một phần của tài liệu nguồn.

  Đọc Thêm

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi VSTX thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  VSTX ĐẾN EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  VSTX ĐẾN HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  VSTX ĐẾN JPEG (Hình ảnh JPEG)
  VSTX ĐẾN PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  VSTX ĐẾN SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  VSTX ĐẾN TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  VSTX ĐẾN VDX (Microsoft Visio Định dạng Bản vẽ)
  VSTX ĐẾN VSDM (Microsoft Visio Định dạng Bản vẽ)
  VSTX ĐẾN VSDX (Microsoft Visio Định dạng)
  VSTX ĐẾN VSSM (Microsoft Visio Tệp stencil)
  VSTX ĐẾN VSSX (Vẽ giấy nến)
  VSTX ĐẾN VSTM (Microsoft Visio Tệp Mẫu)
  VSTX ĐẾN VSTX (Microsoft Visio Mẫu Bản vẽ)
  VSTX ĐẾN VSX (Giấy nến)
  VSTX ĐẾN VTX (Microsoft Visio Mẫu Bản vẽ)
  VSTX ĐẾN XAML (Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng có thể mở rộng)
  VSTX ĐẾN XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)