DOCX JPG PDF XML VCF
 Product Family
EML

Konwertuj VCF na EML w Javie

Natywna konwersja VCF na EML przy użyciu biblioteki Java Email, bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.

Jak przekonwertować VCF na EML za pomocą Java

Aby renderować VCF do EML, użyjemy

Aspose.Email dla Java

API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

<h3>Repository</h3>

<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<h3>Dependency</h3>
<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-email</artifactId>
<version>version of aspose-email API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować VCF na EML przez Java

Programiści Java mogą łatwo przekonwertować plik VCF na EML w zaledwie kilku wierszach kodu.

 • Załaduj plik VCF za pomocą Aspose.Email dla Java MailMessage.load.
 • Wywołaj metodę save ().
 • Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (EML).
 • Otwórz plik EML w kompatybilnym programie.

Wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu konwersji Java upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Email dla Java bezpośrednio z Maven .
 

Konwersja VCF na EML - Java

// load the VCF file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.vcf");
// save VCF as a EML
message.save("Saved File.eml", SaveOptions.DefaultEml);  
 
 • Demonstracje na żywo z konwersją VCF na EML

  Wymień VCF na EML już teraz, odwiedzając naszą stronę demonstracyjną na żywo.Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie trzeba pisać żadnego kodu.
    Wystarczy prześlij plik VCF, zostanie on natychmiast przekonwertowany do EML.
    Otrzymasz link do pobrania.
  Email API to rozwiązanie do analizy formatów Microsoft Outlook i Thunderbird. Można łatwo tworzyć, manipulować, konwertować wiadomości e-mail i formaty pamięci masowej, takie jak MSG, EMLX, EML i MHT. Obsługa załączników wiadomości e-mail, dostosowywanie nagłówków wiadomości i implementacja różnych protokołów sieciowych, takich jak POP3, IMAP i SMTP, do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail jest znacznie łatwiejsza. Jest to samodzielny interfejs API i nie wymaga instalacji programu Microsoft Outlook ani żadnej innej instalacji oprogramowania.

  VCF What is VCF File Format

  VCF (Virtual Card Format) lub vCard to cyfrowy format pliku do przechowywania danych kontaktowych. Format ten jest szeroko stosowany do wymiany danych wśród popularnych aplikacji do wymiany informacji. Większość systemów operacyjnych, takich jak Windows i macOS, zawiera domyślne aplikacje do tworzenia i otwierania tych plików. Pojedynczy plik VCF może zawierać dane kontaktowe dla jednego lub wielu kontaktów. Plik VCF zwykle zawiera informacje, takie jak imię i nazwisko kontaktu, adres, numer telefonu, adres e-mail, urodziny, zdjęcia i dźwięk oprócz wielu innych pól. Obsługiwane przez klientów poczty e-mail i usługi, nie dochodzi do utraty danych podczas przesyłania kontaktów za pomocą formatu vCard. Typ nośnika dla formatu pliku VCF to text/vcard.

  Read More

  EML What is EML File Format

  Format pliku EML reprezentuje wiadomości e-mail zapisane za pomocą programu Outlook i innych odpowiednich aplikacji. Prawie wszyscy klienci wysyłający wiadomości e-mail obsługują ten format pliku pod kątem zgodności ze standardem formatu wiadomości internetowych RFC-822. Microsoft Outlook jest domyślnym oprogramowaniem do otwierania typów wiadomości EML. Pliki EML mogą być używane do zapisywania na dysku, a także wysyłania do odbiorców za pomocą protokołów komunikacyjnych.

  Read More

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz również przekonwertować VCF na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  VCF TO EMLX (Format Apple EMLX)
  VCF TO HTML (Hyper Text Markup Język)
  VCF TO ICS (iCalendar)
  VCF TO MBOX (Wiadomości poczty elektronicznej)
  VCF TO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
  VCF TO MSG (Format programu Outlook i Exchange)
  VCF TO OFT (Szablony wiadomości e-mail programu Outlook)
  VCF TO OST (Pliki pamięci offline)
  VCF TO PST (Pliki pamięci osobistej programu Outlook)