PPTX DOCX XLSX PDF ODP
Aspose.Email dla .NET
PST

Wyodrębnij metadane PST za pośrednictwem .NET

Twórz własne aplikacje.NET, aby dodawać, edytować, usuwać lub wyodrębniać metadane z plików PST przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.

Jak wyodrębnić metadane PST za pomocą C#

Aby wyodrębnić metadane PST, użyjemy

Aspose.Email dla .NET

API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API metadanych dokumentów dla platformy C #. Otwórz

NuGet

menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Email i zainstaluj. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

<h3>Command</h3>

PM> Install-Package Aspose.Email

Kroki, aby wyodrębnić metadane PST przez C #

Uzyskaj typ wiadomości podczas korzystania z GetProperties, co z kolei pozwala uzyskać wszystkie informacje o metadanych za pomocą prostej pętli.

 • Załaduj plik PST za pośrednictwem obiektu MapiMessage
 • Uzyskaj typ wiadomości, aby uzyskać dostęp do wszystkich właściwości
 • Przejdź przez każdą właściwość, aby uzyskać dostęp do jej wartości

Wymagania systemowe

Aspose.Email dla .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Tylko upewnij się, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami.NET Framework, .NET Core i Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Email dla .NET, do którego odwołuje się w Twoim projekcie.
 

Wyodrębnij metadane PST - C#


// load the message in with MapiMessage.Load
var mail = Aspose.Email.Mapi.MapiMessage.Load("template.pst", new Aspose.Email.PstLoadOptions());
Type type = mail.GetType();
// iterate over all properties to display the values
foreach (var prop in type.GetProperties())
{
  Console.WriteLine("Name: " + prop.Name + " Value: " + prop.GetValue(mail).ToString());
} 
 
 • Informacje o Aspose.Email dla interfejsu API .NET

  Aspose.Email to rozwiązanie do analizy formatów Microsoft Outlook i Thunderbird. Można łatwo tworzyć, manipulować, konwertować wiadomości e-mail i formaty pamięci masowej, takie jak MSG, EMLX, EML i MHT. Obsługa załączników wiadomości e-mail, dostosowywanie nagłówków wiadomości i implementacja różnych protokołów sieciowych, takich jak POP3, IMAP i SMTP, do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail jest znacznie łatwiejsza. Jest to samodzielny interfejs API i nie wymaga instalacji programu Microsoft Outlook ani żadnej innej instalacji oprogramowania.

  Wyodrębnij metadane PST za pośrednictwem aplikacji online

  Przeglądaj i edytuj metadane do dokumentów PST za pomocą naszego Pokazy na żywo z następującymi korzyściami.

    Nie ma potrzeby pobierania ani konfigurowania czegokolwiek
    Nie trzeba pisać żadnego kodu
    Po prostu prześlij plik PST i edytuj właściwości dokumentu
    Natychmiast uzyskaj link do pobrania wynikowego pliku

  PST What is PST File Format

  Pliki z rozszerzeniem.PST reprezentują pliki pamięci osobistej programu Outlook (zwane także Personal Storage Table), które przechowują różnorodne informacje o użytkowniku. Informacje o użytkowniku są przechowywane w folderach różnych typów, w tym e-maile, elementy kalendarza, notatki, kontakty i kilka innych formatów plików. Pliki PST służą do archiwizacji danych wysyłanych pocztą elektroniczną w trybie offline, które można później załadować i przeglądać w różnych aplikacjach.

  Read More

  Inne obsługiwane formaty metadanych

  Korzystając z C #, można również manipulować metadanymi wielu innych formatów, w tym.

  EML (Wiadomości e-mail programu Outlook)
  MBOX (Wiadomości poczty elektronicznej)
  MSG (Format programu Outlook i Exchange)
  OST (Pliki pamięci offline)