Aspose.Email for Python via .NET

Python API do przetwarzania wiadomości e-mail

Twórz, manipuluj lub konwertuj formaty wiadomości e-mail, w tym MSG, EML, EMLX i MHT, z poziomu aplikacji Python.

  Pobierz darmową wersję próbną
  
 

Aspose.Email dla Pythona za pośrednictwem .NET to elastyczny, ale potężny interfejs API do programowania poczty e-mail, który oszczędza czas i wysiłek programisty na tworzenie, manipulowanie lub konwertowanie popularnych formatów wiadomości e-mail bez martwienia się o złożoność implementacji formatu bazowego.

Python Email API może być używany do podstawowych funkcji zarządzania pocztą e-mail, takich jak edytowanie treści wiadomości i manipulowanie załącznikami. Ponadto biblioteka zajmuje się również zarządzaniem dokumentami przechowywania wiadomości, wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail za pośrednictwem różnych protokołów, w tym POP3, IMAP i SMTP.

Zaawansowane funkcje API przetwarzania poczty e-mail

Konwersja i renderowanie formatu plików e-mail

Wysyłaj i odbieraj e-maile z załącznikami

Pobieranie wiadomości z serwerów pocztowych POP3 i IMAP

Twórz i aktualizuj zadania za pomocą iCalendar

Manipuluj plikami przechowywania wiadomości

Manipuluj załącznikami do wiadomości e-mail i powiązanymi zasobami

Wysyłaj terminy lub spotkania zgodne z iCalendar

Wsparcie dla SSL i TLS

Obsługa załączników TNEF

Dynamicznie konwertuj pliki wiadomości

Aspose.Email dla Pythona przez .NET to dobry wybór, jeśli szukasz interfejsu API do wzajemnej konwersji plików e-mail. Zapewnia łatwe w użyciu interfejsy do procesu konwersji, jednocześnie ukrywając wszystkie brzydkie szczegóły podstawowej specyfikacji formatu. Wystarczy załadować plik źródłowy w modelu obiektowym Aspose.Email i wywołać metodę Save z odpowiednimi parametrami. To jest naprawdę takie proste!

Konwertuj MSG na różne formaty - Python

msg= MailMessage.load(dir + "msgtemplate.msg")

# convert MSG to EML, HTML and MHTML formats

msg.save("emloutput.eml", SaveOptions.default_eml)

msg.save("htmloutput.html", SaveOptions.default_html)

msg.save("mhtoutput.mhtml", SaveOptions.default_mhtml)

Szerokie wsparcie dla formatu ICS spotkań

Aspose.Email dla Pythona przez .NET może być używany do tworzenia spotkań i zapisywania ich w formacie ICS. Biblioteka e-mailowa Pythona umożliwia również ładowanie spotkań z plików ICS, odczytywanie lub zapisywanie wydarzeń spotkań, tworzenie spotkania jako wersji roboczej i ustawianie statusu uczestników uczestników spotkania

Twórz i konsumuj nawroty za pomocą iCalendar API

Aspose.Email dla Pythona za pośrednictwem platformy .NET udostępnia funkcję generowania i zapisywania obiektów kalendarza programu Outlook w formatach MSG i ICS. Możesz nie tylko tworzyć i zapisywać obiekty iCalendar, ale także pobierać, aktualizować, wysyłać i anulować wezwania na spotkania. Co więcej, korzystając z intuicyjnego modelu obiektowego, łatwo jest dynamicznie tworzyć i wykorzystywać wzorce powtarzalności w formacie iCalendar RFC 2445.

Wyslać i otrzymać E-maile via SMTP, POP3 and IMAP Mail Servers

Aspose.Email dla Pythona za pośrednictwem .NET API umożliwia tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail przy użyciu protokołów SMTP, POP3 i IMAP. Umożliwia logowanie się do serwerów POP3 za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub uwierzytelnianie APOP w celu wykonywania operacji e-mail, takich jak: wyświetlanie rozmiaru skrzynki pocztowej i liczby wiadomości, pobieranie pełnej wiadomości lub jej nagłówka, usuwanie wiadomości z serwera, a także podstawowych poleceń POP3.

Aspose.Email dla Pythona za pośrednictwem .NET obsługuje również protokół IMAP, w tym jego polecenia, a także uwierzytelnianie, tworzenie, usuwanie, wybieranie, wyszukiwanie folderów, pobieranie, usuwanie, zapisywanie wiadomości i manipulowanie flagami wiadomości.

Twórz lub manipuluj plikami PST, OST i MBOX

Aspose.Email dla Pythona za pośrednictwem platformy .NET umożliwia zarządzanie plikami pamięci masowej programu Outlook, takimi jak PST i OST. Możesz wykonywać szereg operacji na istniejących plikach pamięci masowej, a także tworzyć nowe pliki PST od podstaw. Możliwe operacje obejmują wyświetlanie listy folderów, listy wiadomości, ekstrakcję wiadomości i kontakty w formacie MSG.

Wraz z plikami do przechowywania programu Outlook, Aspose.Email for Python przez .NET obsługuje również format plików Mbox. Możesz użyć Aspose.Email dla Pythona za pośrednictwem platformy .NET, aby załadować istniejące pliki Mbox i wyodrębnić informacje o wiadomościach.

Wyodrębnij wiadomości z Mbox - Python

reader = MboxrdStorageReader(dir + "template.mbox", False)

eml = reader.read_next_message()

# Czytaj wszystkie wiadomości w pętli

while (eml is not None):

  # pokaż temat wiadomości

  print("Subject: " + eml.subject)

  # save message in EML and MSG formats

  eml.save("output.eml", aspose.email.SaveOptions.default_eml)

  eml.save("output.msg", aspose.email.SaveOptions.default_msg_unicode)

  # odbierz następną wiadomość

  eml = reader.read_next_message();

reader.dispose();
  
  

Aspose.Email oferuje indywidualne interfejsy API poczty e-mail dla innych popularnych środowisk programistycznych, jak podano poniżej: