Aspose.Email  for Android via Java

Android e-post-API:er

Skapa, manipulera och konvertera e-postmeddelanden och lagringsfiler inklusive MSG, EML, MHT, PST och OST från mobilappar.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Email för Android via Java ger mjukvaruutvecklarna möjlighet att designa Android-applikationer som har förmågan att hantera och manipulera e-postmeddelanden utan att gå vilse i komplexiteten med implementering av Microsoft Outlook-filformat. Android e-postbibliotek hjälper utvecklarna att manipulera e-postfilformat från Android-applikationer. API har inga andra beroenden än Android Runtime, därför behöver det inga andra API:er eller programvara för att fungera.

Aspose.Email för Android via Java ger dig de verktyg du behöver för att skapa, läsa och manipulera Outlook MSG-, PST-, EML- och MHT-filer från en Android-applikation. Det ger möjlighet att manipulera meddelanderubriker, innehåll, bilagor och Mapi-egenskaper enligt applikationsspecifikationerna.

Avancerade Android Email API-funktioner

Importera och exportera RFC822-kompatibelt meddelandeformat

Läs och manipulera olika meddelandetyper via produkt-API

Lägg till, ta bort eller extrahera bilagor från meddelanden

Manipulera inbäddade objekt

Beräkna datum och tid för komplexa återkommande mönster

Producera och konsumera återkommande mönster i iCalendar (RFC 2445)

Anpassa rubriker

Ladda och analysera e-postmeddelanden i MSG-, MHT- och EML-format

Extrahera meddelanden från lagringsfiler

Konvertering av MSG till olika format

Biblioteket gör det enkelt att konvertera olika meddelandefilformat. Konverteringsprocessen är att ladda källfilen i API:s objektmodell och anropa sparafunktionen med relevanta parametrar. Det är verkligen så enkelt!

Spara meddelande i olika format - Java

// ladda dokumentet för konvertering

MailMessage msge = MailMessage.load(SD_PATH + "template.msg");

// Konvertera MSG till EML, HTML och MHTML

msge.save(SD_PATH + "output.eml", SaveOptions.getDefaultEml());

msge.save(SD_PATH + "output.html", SaveOptions.getDefaultHtml());

msge.save(SD_PATH + "output.mhtml", SaveOptions.getDefaultMhtml());

Läs Outlook MAPI-egenskaper

Outlook Android-bibliotek låter dig läsa MSG-filens MAPI-egenskaper. Den stöder läsning av alla MAPI-egenskaper eller läsning av en specifik egenskap med hjälp av MAPI-egenskapstaggen.

Arbeta med Android iCalendar API

Aspose.E-postmeddelanden iCalendar API gör det möjligt att skapa och spara Outlook Calendar-objekt i flera format som MSG och ICS. Du kan också läsa kalenderobjekt med detta API.

Read Outlook PST File

Biblioteket låter dig läsa och skriva en Microsoft Outlook PST-fil. Det ger tillgång till alla mappar och undermappar i en PST-fil så att du kan lägga till, läsa och extrahera meddelanden. Meddelanden, kontakter och kalenderobjekt kan exporteras och sparas på skiva i olika format från en PST-fil.

Hantera bilagor

Mail API ger möjlighet att läsa och extrahera bilagor från meddelandefiler på ett mycket enkelt sätt. Du kan inte bara extrahera bilagor utan också skapa nya bilagor och lägga till dessa i meddelanden.

  
  

Aspose.Email erbjuder individuella e-post-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: