Aspose.Email  for C++

C++ e-postmeddelande och bearbetnings-API för meddelandelagring

Skapa, redigera och konvertera e-postfiler och meddelandearkiv från C++-applikationer utan att behöva Microsoft Outlook.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Email for C++ är ett e-postprogrammerings-API som gör det lättare för utvecklarna att arbeta med ett antal format som MSG, EML, EMLX och MHT. Applikationsutvecklare kan skapa, konvertera eller manipulera de vanligaste meddelandeformaten i de inbyggda C++-applikationerna, utan att förlita sig på Office Automation eller Microsoft Outlook-applikationer.

Aspose.Email för C++ är bäst lämpad för e-posthanteringsfunktioner som innehållsredigering, manipulering av mottagare, extrahering och manipulering av MAPI-egenskaper och bilagor samt för avancerade funktioner som hantering av meddelandelagringsfiler inklusive PST och OST. För närvarande stöder API SMTP, POP3 och IMAP kommunikationsprotokoll för e-postöverföring.

API-funktioner för bearbetning av e-postfiler och meddelandearkiv

Ladda och spara meddelanden till och från fil eller stream

Interkonvertering av format med bara några rader kod

Skapa och uppdatera uppgifter med iCalendar public API

Skapa, manipulera och extrahera lagringsfiler

Skapa återkommande mönster enligt iCalendar RFC-format

Lägg till inbäddade objekt eller bifoga filer till e-postmeddelanden

Inkludera text och HTML-baserad e-posttext

Skapa anpassade e-postrubriker

Stöder SMTP, POP3 och IMAP kommunikationsprotokoll

Hantera MIME-meddelanden via C++ bibliotek

Aspose.Email för C++ stöder omfattande MIME-format inklusive EML och EMLX. Denna förmåga tillåter utvecklarna att skapa, ställa in och extrahera innehåll från MIME-meddelanden, hantera bilagor och inbäddade objekt, konvertera EML- och EMLX-filer till MSG-, HTML- och MHTML-filformat.

Hantera Outlook-meddelandefilformat

Aspose.Email för C++ kan skapa Outlook-meddelanden från grunden samt ger möjlighet att manipulera befintliga e-postfiler. Utvecklare kan ladda och spara alla typer av Outlook-objekt inklusive kontakter, uppgifter, anteckningar, kalenderobjekt och distributionslistor. Ovanpå det tillåter C++ e-postbibliotek att analysera och manipulera alla Outlook-objekt via offentliga API.

Producera och konsumera iCalendar Återkommande mönster

Biblioteket tillåter utvecklarna att programmatiskt generera och konsumera återkommande mönster i iCalendar-format (RFC 2445) med hjälp av en intuitiv objektmodell. Vår expertis säkerställer att iCalendar-gränssnittet är lätt att använda samtidigt som det ger dig fullständig kontroll över återkommande produktion och konsumtion.

Skapa, inspektera och extrahera objekt från PST- och OST-filer

Aspose.Email för C++ tillåter hantering av Outlook-lagringsformat som PST och OST. API utför olika operationer på befintliga lagringsformat samt skapar nya PST-dokument från grunden. Andra möjliga operationer kan man utföra såsom mapp- och meddelandelistning, tillägg eller extrahering av meddelanden, kontakter och mappar.

Skapa PST och lägg till meddelande i Inkorgen - C++

// skapa PST-fil från början       

System::SharedPtr<PersonalStorage> personalStorage = PersonalStorage::Create(dir + L"output.pst", Aspose::Email::Outlook::Pst::FileFormatVersion::Unicode);

// lägg till en mapp "Inkorgen" till PST

personalStorage->get_RootFolder()->AddSubFolder(L"Inbox");

// välj mappen "Inkorgen".

System::SharedPtr<FolderInfo> inboxFolder = personalStorage->get_RootFolder()->GetSubFolder(L"Inbox");

// lägg till ett meddelande i mappen "Inkorgen".

inboxFolder->AddMessage(MapiMessage::FromFile(dir + L"template.msg"));
  
  

Aspose.Email erbjuder individuella e-postbibliotek för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: