Aspose.Email  for Java

Java Outlook API & Java Thunderbird API för e-postbearbetning

Generera e-postmeddelanden, skicka e-postmeddelanden och analysera e-postmeddelanden från Outlook och Thunderbird utan att behöva ytterligare programvara. Skicka och ta emot e-postmeddelanden via SMTP, POP3, IMAP-protokoll.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Email för Java låter utvecklare fokusera på att implementera sin egen affärslogik för att hantera e-post utan att behöva känna till formatspecifikationer eller nätverksprogrammering.

Aspose.Email för Java kan skapa Outlook-e-postmeddelanden, analysera e-postmeddelanden eller konvertera meddelandeformat som MSG, EML, MBOX, PST, OST och MHT inifrån Java-applikationer. API:t kan manipulera meddelandeinnehåll, bilagor, rubriker och MAPI-egenskaper samt möjligheten att skicka och ta emot e-post via ett antal populära protokoll. Det ger också möjlighet att hantera meddelandelagringsdokument som personligt Lagringsfiler PST och offline Lagringsfiler OST. Du kan lista e-postmeddelanden, extrahera e-postmeddelanden, lägga till eller ta bort meddelanden från lagringsfiler enligt dina applikationsspecifikationer. Java E-postbibliotek gör det möjligt att arbeta med Outlook-kontaktfil (VCF).

Advanced Email Processing API-funktioner

Skapa och manipulera meddelanden via API

Inter-konvertera meddelandeformat med några rader kod

Extrahera information om meddelandehuvudet

Lägg till, extrahera och manipulera bilagor

Skapa HTML-formaterade meddelanden

Skapa meddelande i utkastläge (endast MSG)

Gå igenom och läs kapslade e-postbilagor

Hämta flera mottagare

Få tillgång till MAPI-egenskaper

Lista användarskapade anpassade mappar

Hämta mappsökväg i OLM-fil

Stöd för flera anslutningar för säkerhetskopiering och återställning av IMAP

Stöd för flera anslutningar för SMTP-operationer

Skapa ICF- och VCF v3.0-filer

Läs e-postmeddelanden i stigande eller fallande ordning

Spara MapiCalendar med HTML-kroppsformat

Skapa och hantera arkiv på plats på Office 365

Skapa mapphierarki i PST med strängnotation

Ange skapande och ändringsdatum för ICS

Få åtkomst till Outlook för MacOS-datafil (OLM)

Konfigurera SSL/TLS-kryptering på e-postklientinstanser

Skapa kontakt i undermapp med kontakter på EWS

Skapa en enhetlig metod för MAPI-objekt som hämtas på EWS

Använd HTTP-proxy för e-postklienter (SMTP, IMAP, POP3)

Konvertera meddelande till olika e-postformat i Java

Java Email-biblioteket tillhandahåller lättanvända gränssnitt för konvertering av meddelandefilformat som stöds. För att utföra en konvertering är allt du behöver göra att ladda källfilen i API-objektmodellen och anropa sparmetoden med de nödvändiga parametrarna. Det är verkligen så enkelt!

E-post via SMTP, POP3 och IMAP

API gör det möjligt att skapa och formatera meddelanden, bifoga filer och bilder samt skicka det till e-postadresser via SMTP-protokoll. En annan möjlighet som API tillhandahåller är att logga in på POP3-servrar via användarnamn och lösenord. Via API:s APOP-autentiseringsfunktion är det enkelt att få hela meddelandet eller bara rubrikerna, se brevlådans storlek och antal meddelanden, radera meddelanden från servern och mycket mer. Få av API-stödda IMAP-protokollfunktioner som autentisering, skapa, välja, ta bort, fråga mappar, hämta och spara meddelanden och ändra meddelandeflaggor.

Hur man skickar ett e-postmeddelande med SMTP - Java

// Initiera SmtpClient-objekt

SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587, "username", "password");

// Ställ in säkerhetsalternativ för servern

client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);

// Skapa ett nytt meddelande

MailMessage msg = new MailMessage("This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.", "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.", "First Message from Java", "Body");

System.out.println("Sending message..");		

// Skicka meddelandet nu

client.send(msg);

Hantering av kalenderobjekt

Aspose.Email iCalendar API gör det möjligt att skapa, extrahera och spara Outlook Calendar-objekt i olika format. Det ger möjlighet att spara som MSG- eller ICS-dokument samt hämta, skicka, uppdatera och avbryta mötesförfrågningar via meddelandesändningsprotokoll.

Manage Message Lagringsfiler

Aspose.Email för Java API tillåter hantering av Outlook-lagringsformat. Du kan ladda PST- och OST-filer från disk eller en stream, hämta mapp- och undermappinformation från meddelandearkivet, hämta meddelandespecifika detaljer som ämne, avsändare, mottagare och spara meddelanden till antingen disk eller stream.

Förutom att tolka en befintlig PST, erbjuder biblioteket också möjligheten att skapa en PST-fil från början och lägga till meddelanden till vilken mapp som helst i den.

Skapa PST från början och lägg till ett meddelande från filen - Java

// skapa en instans av PersonalStorage

PersonalStorage pst = PersonalStorage.create(dir + "archive.pst", 0);

// skapa en mapp i roten av PST

pst.getRootFolder().addSubFolder("Inbox");

// lägg till meddelande i nyskapad mapp

pst.getRootFolder().getSubFolder("Inbox").addMessage(MapiMessage.fromFile(dir + "template.msg"));

Work With Contact Cards

Aspose.Email för Java gör det möjligt att manipulera kontaktkortfiler, även känd som VCF eller VCard som är ett världsomspännande filformat för att lagra och utbyta kontaktkort. Bearbeta Outlook-kontaktkort såväl som Thunderbird VCards i Java-appar. Med Aspose.Email för Java kan du skicka VCard- eller VCF-filer i e-post, bifoga VCF till dina meddelanden eller extrahera dem från e-postmeddelanden. Du kan också utbyta VCard-filer (VCF) på ditt sätt. API:et gör det möjligt att redigera, skapa och ta bort dina kontaktkort. Du kan enkelt lägga till support för kontaktkort i din applikation.

Microsoft Office Automation – Behövs inte

Aspose.Email för Java är byggd med hanterad kod som inte behöver Microsoft Office eller Microsoft Outlook för att installeras på maskinen för att fungera med e-postbearbetning. Det är ett perfekt automationsalternativ för Microsoft Outlook när det gäller funktioner, säkerhet, skalbarhet och hastighet.

  
  

Aspose.Email erbjuder individuella API:er för e-post för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: