Aspose.Email for .NET

.NET Outlook & Thunderbird e-postbearbetningsbibliotek

Skapa, analysera, konvertera och manipulera e-postmeddelanden och plattformsoberoende e-postarkiv

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Email för .NET är en omfattande uppsättning e-postbearbetnings-API:er som kan användas för att bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att skapa e-post, manipulera, analysera, konvertera och överföra meddelanden utan att använda Microsoft Outlook eller Office Automation. API:et tillhandahåller e-postmanipuleringsfunktioner som tillägg, extrahering eller borttagning av bilagor från ett meddelandeobjekt, anpassning av meddelanderubriker genom att lägga till eller ta bort mottagare eller byta ämne och mer.

Aspose.Email för .NET gör det lättare för utvecklarna att arbeta med ett antal Microsoft Outlook- och Mozilla Thunderbird-format som MSG, EML, EMLX, PST, OST, MBOX och MHT samt ger möjlighet att hantera meddelandelagringsfiler som personligt Lagringsfiler (PST) och offline Lagringsfiler (OST) och MBOX. Utvecklare kan använda API:et för att skicka och ta emot e-post via ett antal populära protokoll som POP3, IMAP och SMTP eller ansluta till Microsoft Exchange Server via WebDav och Exchange Web Services för att skicka och ta emot e-postmeddelanden med bilagor och lista eller ta bort meddelanden från servern.

Avancerade .NET Email API-funktioner

Skicka e-post med HTML-text och bilagor

Funktioner för sammankoppling av e-post och massutskick

Lista och ladda ner meddelanden från POP3- och IMAP-e-postservrar

Lista, ladda ner och skicka meddelanden via Microsoft Exchange-servrar

Skapa och uppdatera uppgifter med iCalendar

Ladda meddelanden från fil eller stream

Spara meddelanden till fil eller stream

Inter-konvertera meddelandeformat

Manipulera meddelande Personliga och offlinelagringsfiler

Lägg till meddelanden, kontakter, uppgifter, anteckningar, kalenderobjekt och distributionslistor till PST

Extrahera meddelanden, kontakter och kalenderobjekt från PST

Generera specificerade återkommande mönster enligt iCalendar RFC

Manipulera kalenderobjekt med Exchange Web Service (EWS) klient

Lägg till inbäddade objekt och bilagor till e-postmeddelanden

Inkludera text och HTML-e-posttext

Koppla brev från en mall

Skicka iCalendar-kompatibla möten eller möten

Skapa anpassade e-postrubriker

Stöd för HTTP Proxy i e-postklienter, det vill säga POP3, IMAP och SMTP

Konvertera Outlook Task till MHTML

En enda enhetlig metod för att hämta olika typer av Outlook-objekt

Skapa kontakt i undermappen för kontakter i EWS

Lägg till bilaga till återkommande kalenderhändelser

Uppdatera medlem i en PST-distributionslista (DL)

Stöd för Outlook för Mac Data File OLM

Stöd för att skapa ICF och VCF version 3.0-filer

Hämta mappsökväg i OLM-fil

Få lista över anpassade mappar skapade av användaren

Stöd för flera anslutningar för rekursiva IMAP- och POP3-operationer

Konvertera meddelanden dynamiskt till flera e-postformat i .NET

Aspose.Email är ett bra val om du letar efter ett API för att konvertera e-postmeddelanden till olika filformat. Du kan till exempel enkelt konvertera MSG-filer till EML-, HTML- eller MHTML-format eller vice versa. API har exponerat gränssnitt för alla möjliga konverteringsprocesser samtidigt som de underliggande formatspecifikationerna döljer sig vilket gör det enkelt för utvecklarna att integrera API:et i sina applikationer. Alla konverteringsprocesser som stöds är så enkla som att ladda källfilen i biblioteksobjektmodellen och anropa Save-metoden med lämpliga parametrar.

Spara meddelande i olika format - C#

// ladda filen som ska konverteras

using (var message = Aspose.Email.MailMessage.Load(dir + "template.msg"))

{

  // spara i olika format

  message.Save(dir + "output.eml", Aspose.Email.SaveOptions.DefaultEml);

  message.Save(dir + "output.html", Aspose.Email.SaveOptions.DefaultHtml);

  message.Save(dir + "output.mhtml", Aspose.Email.SaveOptions.DefaultMhtml);

}

Hantera kalenderobjekt med iCalendar API

Aspose.Email ger dig möjligheten att skapa och spara Outlook Calendar-objekt genom dess iCalendar API. Du kan inte bara extrahera kalenderobjekten i olika format och spara dem som MSG- eller ICS-filer utan du kan också skicka, hämta, uppdatera och avbryta mötesförfrågningar genom meddelandesändningsprotokoll.

Send and Receive E-postmeddelanden via SMTP, POP3 and IMAP

Aspose.Email för .NET ger dig möjlighet att skapa komplexa meddelanden med bilagor, HTML-formatering och bilder och skicka e-post med SMTP-protokoll. Det låter dig också logga in på POP3-servrarna med användarnamn och lösenord eller APOP-autentisering för att utföra operationer som att ta emot e-postmeddelanden samt se brevlådans storlek och antal meddelanden, hämta hela meddelandet eller bara rubrikerna, radera meddelanden från servern och så vidare .

API stöder också IMAP-protokollfunktioner inklusive autentisering, skapa, ta bort, välj, fråga mappar, hämta och spara meddelanden, ändra meddelandeflaggor och grundläggande IMAP-kommandon.

Anslut till Microsoft Exchange Server

Aspose.Email för .NET ger möjligheten att ansluta till en Microsoft Exchange Server för att utföra flera operationer. Du kan lista meddelanden från vilken mapp som helst, ladda ner meddelanden och spara dem i meddelandeformat som stöds. E-postmeddelanden och mötesinbjudningar kan också skickas med Exchange-serverns WebDav och Exchange Web Services. API stöder också Unified Messaging-operationer och automatisk upptäckt av Exchange Server-inställningar baserat på de angivna referenserna.

Komplett lösning för återkommande mönster

Aspose.Email för .NET låter dig enkelt och tillförlitligt beräkna händelsedatum och tider för även de mest komplexa återkommande mönstren. Du kan dynamiskt producera och konsumera återkommande mönster i formatet iCalendar RFC (2445). Du kan välja att använda årliga, månatliga, veckovisa, dagliga, timma, minutvisa och andra återkommande mönster, och kan representera återkommande mönster i dina Windows-, webb- eller mobilapplikationer.

Manage Message Lagringsfiler

E-postbiblioteket kan ladda Microsoft Outlook PST- och OST-filer från ett strömobjekt eller diskplats för att hämta hela mapphierarkin och läsa meddelandespecifika detaljer som ämne, avsändare, mottagare eller extrahera meddelanden med bilagor.

Lista meddelanden från en PST - C#

// ladda PST-fil

using (var pst = Aspose.Email.Storage.Pst.PersonalStorage.FromFile(dir + "template.pst"))

{

  // lista PST-mappar

  foreach (var folder in pst.RootFolder.GetSubFolders())

  {

    // lista meddelanden i en mapp

    foreach (var msg in folder.EnumerateMessages())

    {

      var folderInfo = pst.GetParentFolder(msg.EntryId);

      Console.WriteLine(msg.Subject + ":" + folderInfo.DisplayName);

    }

  }

}

Arbeta med kontaktkort

VCard eller VCF är ett världsomspännande filformat för att lagra och utbyta kontaktkort. Aspose.Email för .NET gör det möjligt att manipulera kontaktkortfiler (VCF) i .NET-appar. Bearbeta Outlook-kontaktkort såväl som Thunderbird VCards. Med Aspose.Email för .NET kan du skicka VCard- eller VCF-filer i e-post, bifoga VCards till dina meddelanden. Du kan också utbyta VCard-filer på ditt sätt. API:et gör det möjligt att skapa, redigera och ta bort dina kontaktkort. Du kan enkelt lägga till support för kontaktkort i din applikation.

Microsoft Office Automation – Behövs inte

Aspose.Email för .NET är byggd med hanterad kod som inte behöver Microsoft Office eller Microsoft Outlook för att installeras på maskinen för att fungera med e-postbearbetning. Det är ett perfekt automatiseringsalternativ för Microsoft Outlook för dynamisk manipulering av meddelandefiler samt för att skicka och ta emot e-post.

  
  

Aspose.Email erbjuder individuella API:er för e-post för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: