Aspose.Email  for C++

API xử lý tin nhắn và lưu trữ tin nhắn trong C++

Tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi tệp email và lưu trữ thư từ bên trong các ứng dụng C++ mà không yêu cầu Microsoft Outlook.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
  
 

Aspose.Email for C ++ là một API lập trình email giúp các nhà phát triển làm việc dễ dàng hơn với một số định dạng như MSG, EML, EMLX và MHT. Các nhà phát triển ứng dụng có thể tạo, chuyển đổi hoặc thao tác hầu hết các định dạng thông báo được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng C ++ gốc mà không cần dựa vào ứng dụng Office Automation hoặc Microsoft Outlook.

Aspose.Email for C ++ phù hợp nhất với các tính năng quản lý thư như chỉnh sửa nội dung, thao tác người nhận, trích xuất và thao tác các thuộc tính và tệp đính kèm MAPI cũng như cho các tính năng nâng cao như quản lý tệp lưu trữ thư bao gồm PST và OST. Hiện tại, API hỗ trợ các giao thức truyền thông SMTP, POP3 và IMAP để truyền email.

Tính năng API xử lý tệp lưu trữ thư và tệp email

Tải và lưu tin nhắn vào và từ tệp hoặc luồng

Chuyển đổi giữa các định dạng chỉ với một vài dòng mã

Tạo và cập nhật công việc bằng API công khai iCalendar

Tạo, thao tác và giải nén các tệp lưu trữ

Tạo các mẫu lặp lại theo định dạng iCalendar RFC

Thêm các đối tượng nhúng hoặc đính kèm tệp vào email

Bao gồm văn bản và nội dung thư dựa trên HTML

Tạo tiêu đề thư tùy chỉnh

Hỗ trợ các giao thức truyền thông SMTP, POP3 và IMAP

Quản lý tin nhắn MIME qua Thư viện C++

Aspose.Email for C ++ hỗ trợ rộng rãi các định dạng MIME bao gồm EML và EMLX. Khả năng này cho phép các nhà phát triển tạo, thiết lập và trích xuất nội dung từ các tin nhắn MIME, quản lý các tệp đính kèm và các đối tượng nhúng, chuyển đổi các tệp EML và EMLX sang các định dạng tệp MSG, HTML và MHTML.

Quản lý các định dạng tệp tin thư Outlook

Aspose.Email for C ++ có khả năng tạo thư Outlook từ đầu cũng như cung cấp khả năng thao tác các tệp email hiện có. Các nhà phát triển có thể tải và lưu tất cả các loại mục Outlook bao gồm danh bạ, tác vụ, ghi chú, mục lịch và danh sách phân phối. Trên hết, Thư viện Email C ++ cho phép phân tích cú pháp và thao tác với tất cả các đối tượng Outlook thông qua API công khai.

Sản xuất và tiêu thụ iCalendar Mô hình lặp lại

Thư viện cho phép các nhà phát triển tạo lập trình và sử dụng các mẫu lặp lại ở định dạng iCalendar (RFC 2445) bằng cách sử dụng mô hình đối tượng trực quan. Chuyên môn của chúng tôi đảm bảo rằng giao diện iCalendar dễ sử dụng đồng thời giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc sản xuất và tiêu thụ lặp lại.

Tạo, kiểm tra và trích xuất các mục từ các tệp PST và OST

Aspose.Email for C ++ cho phép quản lý các định dạng lưu trữ Outlook như PST và OST. API thực hiện các hoạt động khác nhau trên các định dạng lưu trữ hiện có cũng như tạo các tài liệu PST mới từ đầu. Các hoạt động khả thi khác, một người có thể thực hiện như danh sách thư mục và tin nhắn, thêm hoặc trích xuất các tin nhắn, danh bạ và thư mục.

Tạo PST và thêm tin nhắn vào Hộp thư đến - C ++

// tạo tệp PST từ đầu       

System::SharedPtr<PersonalStorage> personalStorage = PersonalStorage::Create(dir + L"output.pst", Aspose::Email::Outlook::Pst::FileFormatVersion::Unicode);

// thêm một thư mục "Hộp thư đến" vào PST

personalStorage->get_RootFolder()->AddSubFolder(L"Inbox");

// chọn thư mục "Hộp thư đến"

System::SharedPtr<FolderInfo> inboxFolder = personalStorage->get_RootFolder()->GetSubFolder(L"Inbox");

// thêm thư vào thư mục "Hộp thư đến"

inboxFolder->AddMessage(MapiMessage::FromFile(dir + L"template.msg"));
  
  

Aspose.Email cung cấp các Thư viện Email riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến như được liệt kê bên dưới: