Aspose.Email for Python via .NET

API Python để xử lý email

Tạo, thao tác hoặc chuyển đổi các định dạng email bao gồm MSG, EML, EMLX & MHT từ bên trong các ứng dụng Python.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
  
 

Aspose.

API email Python có thể được sử dụng cho các tính năng quản lý email cơ bản như chỉnh sửa nội dung thư và thao tác với tệp đính kèm. Hơn nữa, thư viện cũng thực hiện quản lý các tài liệu lưu trữ tin nhắn, gửi và nhận email thông qua các giao thức khác nhau bao gồm POP3, IMAP và SMTP.

Tính năng API xử lý email nâng cao

Chuyển đổi định dạng tệp email và hiển thị

Gửi và nhận email có tệp đính kèm

Tải xuống thư từ máy chủ thư POP3 và IMAP

Tạo và cập nhật công việc bằng iCalendar

Thao tác với các tệp lưu trữ tin nhắn

Thao tác với tệp đính kèm email và tài nguyên được liên kết

Gửi các cuộc hẹn hoặc cuộc họp tuân thủ iCalendar

Hỗ trợ SSL và TLS

Hỗ trợ các tệp đính kèm TNEF

Chuyển đổi động các tệp tin nhắn

Aspose.Email cho Python qua .NET là một lựa chọn tốt nếu bạn đang tìm kiếm một API để chuyển đổi giữa các tệp email. Nó cung cấp các giao diện dễ sử dụng cho quá trình chuyển đổi trong khi ẩn tất cả các chi tiết xấu xí của đặc tả định dạng cơ bản. Tất cả những gì bạn cần làm là tải tệp nguồn trong mô hình đối tượng Aspose.Email và gọi phương thức Lưu với các tham số thích hợp. Nó thực sự là đơn giản mà!

Chuyển đổi MSG sang các định dạng khác nhau - Python

msg= MailMessage.load(dir + "msgtemplate.msg")

# convert MSG to EML, HTML and MHTML formats

msg.save("emloutput.eml", SaveOptions.default_eml)

msg.save("htmloutput.html", SaveOptions.default_html)

msg.save("mhtoutput.mhtml", SaveOptions.default_mhtml)

Hỗ trợ mở rộng cho định dạng ICS cuộc hẹn

Aspose.Email for Python qua .NET có thể được sử dụng để tạo các cuộc hẹn và lưu nó ở định dạng ICS. Thư viện email Python cũng cho phép tải các cuộc hẹn từ tệp ICS, đọc hoặc ghi các sự kiện cuộc hẹn, tạo cuộc hẹn dưới dạng bản nháp và đặt trạng thái người tham gia của những người dự cuộc hẹn

Tái sản xuất và tiêu thụ với API iCalendar

Aspose.Email for Python qua .NET cung cấp chức năng tạo và lưu các đối tượng Lịch Outlook ở định dạng MSG và ICS. Bạn không chỉ có thể tạo và lưu các đối tượng iCalendar mà còn có thể truy xuất, cập nhật, gửi và hủy các yêu cầu họp. Hơn nữa, bằng cách sử dụng mô hình đối tượng trực quan, bạn có thể dễ dàng tạo và sử dụng các mẫu lặp lại ở định dạng iCalendar RFC 2445 một cách linh hoạt.

Gửi và nhận Email via SMTP, POP3 and IMAP Mail Servers

Aspose.Email for Python thông qua .NET API cho phép bạn tạo, gửi và nhận email bằng các giao thức SMTP, POP3 và IMAP. Nó cho phép bạn đăng nhập vào máy chủ POP3 bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc xác thực APOP để thực hiện các hoạt động email như: xem kích thước hộp thư và số lượng thư, truy xuất toàn bộ thư hoặc tiêu đề của thư, xóa thư khỏi máy chủ cũng như các lệnh POP3 cơ bản.

Aspose.Email for Python qua .NET cũng hỗ trợ giao thức IMAP bao gồm các lệnh của nó cũng như xác thực, tạo, xóa, chọn, truy vấn thư mục, lấy, xóa, lưu tin nhắn và thao tác với cờ tin nhắn.

Tạo hoặc thao tác với các tệp PST, OST và MBOX

Aspose.Email for Python qua .NET cho phép bạn quản lý các tệp lưu trữ Outlook như PST và OST. Bạn có thể thực hiện một số thao tác trên các tệp lưu trữ hiện có cũng như tạo tệp PST mới từ đầu. Các hoạt động có thể bao gồm danh sách thư mục, danh sách tin nhắn, trích xuất tin nhắn và danh bạ ở định dạng MSG.

Cùng với các tệp lưu trữ Outlook, Aspose.Email for Python qua .NET cũng hỗ trợ định dạng tệp Mbox. Bạn có thể sử dụng Aspose.Email for Python qua .NET để tải các tệp Mbox hiện có và trích xuất thông tin thư.

Trích xuất tin nhắn từ Mbox - Python

reader = MboxrdStorageReader(dir + "template.mbox", False)

eml = reader.read_next_message()

# Đọc tất cả các tin nhắn trong một vòng lặp

while (eml is not None):

  # hiển thị chủ đề tin nhắn

  print("Subject: " + eml.subject)

  # save message in EML and MSG formats

  eml.save("output.eml", aspose.email.SaveOptions.default_eml)

  eml.save("output.msg", aspose.email.SaveOptions.default_msg_unicode)

  # nhận tin nhắn tiếp theo

  eml = reader.read_next_message();

reader.dispose();
  
  
  

Aspose.Email cung cấp các API Email riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: