Převést XBRL na XLSX přes C#

Převod formátu XBRL do formátu Microsoft® Excel XLSX bez nutnosti instalace sady Microsoft Office.

 

Aspose.Finance for .NET je API pro zpracování XBRL, formátů iXBRL a vývojáři mohou snadno vytvářet softwarové aplikace pro správu obchodních procesů, finanční analýzu a výkaznictví, aby mohli převádět, vytvářet, číst, zobrazovat a ověřovat XBRL a iXBRL související s financemi soubory.

Jak převést XBRL na XLSX

  1. Načíst vstupní soubor XBRL pomocí Třída XbrlDocument .2. Nastavte UložitMožnosti pro výstupní soubor výběrem příslušného UložitFormát .
  2. Zavolejte na Uložit metodu poskytnutím cílového souboru a příslušných SaveOptions jako parametrů.

Požadavek na konverzi

Chcete-li pokračovat v převodu XBRL na XLSX, je hlavním požadavkem .NET Finance API. Nainstalujte jej pomocí příkazového řádku jako nuget install Aspose.Finance nebo prostřednictvím konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Finance.

Případně získejte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP stahování .

 

Zdrojový kód C# pro převod souboru XBRL na soubor XLSX

 

Další možnosti převodu

XBRL až iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language)
OFX Odpověď (Od 1.03 do 2.2 Formát)
Žádost OFX (Od 1.03 do 2.2 Formát)