Vytvářejte soubory iXBRL(inline xbrl) prostřednictvím C#

iXBRLVytváření souborů (inline xbrl) bez nutnosti instalace sady Microsoft Office nebo jiného softwaru.

Jak vytvořit iXBRL(inline xbrl) soubory

Postupujte podle kroků ve fragmentu kódu nebo jej vylepšete podle potřeb vaší aplikace pro generování rozšiřitelných souborů s jazykem pro obchodní výkaznictví iXBRL(inline xbrl). Ujistěte se, že máte ve své aplikaci požadavky na vytvoření.

  1. Vytvořit Třída InlineXbrlDocument Instance.2. Vytvořte strom dom prvku
  2. Zavolejte na Uložit metodu zadáním cesty k cílovému souboru.

Požadavek na vytvoření

Chcete-li pokračovat ve generování iXBRL(inline xbrl) dokumentů, .NET Finance API je hlavním požadavkem, který má být zahrnut do aplikace.

  • Nainstalujte jej pomocí příkazového řádku jako nuget install Aspose.Finance nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Finance.
  • Případně získejte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP stahování .
 

C# kód pro vytvoření XBRL souborů

 

Další možnosti tvorby

Žádost OFX (Formát 1.03 nebo 2.2)
OFX Odpověď (Formát 1.03 nebo 2.2)