Převést XBRL na iXBRL prostřednictvím Python

Převod XBRL na iXBRL bez potřeby dalšího softwaru v aplikacích založených na Python.

 

Aspose.Finance za Python prostřednictvím .NET je API pro zpracování XBRL, formátů iXBRL a vývojáři mohou snadno vytvářet softwarové aplikace pro správu obchodních procesů, finanční analýzu a výkaznictví, aby mohli převádět, vytvářet, číst, zobrazovat a ověřovat XBRL a iXBRL související s financemi soubory.

Jak převést XBRL na iXBRL

  1. Načtěte vstupní soubor XBRL pomocí třídy XbrlDocument.2. Nastavte SaveOptions pro výstupní soubor výběrem SaveFormat.IXBRL.
  2. Zavolejte metodu uložení zadáním cílového souboru a příslušných možností uložení jako parametrů.

Požadavky na převod

Chcete-li přejít ke konverzi XBRL na iXBRL, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady.

  • OS založený na Microsoft Windows nebo Linux.- Python 3.5 nebo novější.- Aspose.Finance pro Python odkazovaný ve vašem projektu.
 

Zdrojový kód C# pro převod souboru XBRL na soubor iXBRL

 

Další možnosti převodu

XBRL až XLSX (Microsoft Excel Open XML Spreadsheet)
OFX Odpověď (Od 1.03 do 2.2 Formát)
Žádost OFX (Od 1.03 do 2.2 Formát)