Převést XBRL na XLSX přes Python

Převod formátu XBRL do formátu Microsoft® Excel XLSX bez nutnosti instalace sady Microsoft Office.

 

Aspose.Finance za Python prostřednictvím .NET je API pro zpracování XBRL, formátů iXBRL a vývojáři mohou snadno vytvářet softwarové aplikace pro správu obchodních procesů, finanční analýzu a výkaznictví, aby mohli převádět, vytvářet, číst, zobrazovat a ověřovat XBRL a iXBRL související s financemi soubory.

Jak převést XBRL na XLSX

  1. Načtěte vstupní soubor XBRL pomocí třídy XbrlDocument.2. Nastavte SaveOptions pro výstupní soubor výběrem příslušného SaveFormat.XSLX.
  2. Zavolejte metodu uložení zadáním cílového souboru a příslušných možností uložení jako parametrů.

Požadavek na konverzi

Chcete-li pokračovat v převodu XBRL na XLSX, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady.

  • OS založený na Microsoft Windows nebo Linux.- Python 3.5 nebo novější.- Aspose.Finance pro Python odkazovaný ve vašem projektu.
 

Zdrojový kód C# pro převod souboru XBRL na soubor XLSX

 

Další možnosti převodu

XBRL až iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language)
OFX Odpověď (Od 1.03 do 2.2 Formát)
Žádost OFX (Od 1.03 do 2.2 Formát)