Maak iXBRL(inline xbrl)-bestanden via C#

iXBRL(inline xbrl)-bestanden maken zonder dat Microsoft Office of andere software hoeft te worden geïnstalleerd.

Hoe u iXBRL(inline xbrl)-bestanden maakt

Volg de stappen in het codefragment of verbeter het naar gelang uw toepassingsbehoeften voor het genereren van uitbreidbare iXBRL(inline xbrl)-bestanden voor bedrijfsrapportagetaal. Zorg ervoor dat u aanmaakvereisten hebt binnen uw toepassing.

  1. Creëren InlineXbrlDocument-klasse Voorbeeld.2. Bouw element dom tree
  2. Bel de Opslaan methode door het doelbestandspad op te geven.

Aanmaakvereiste:

Om door te gaan met het genereren van iXBRL(inline xbrl) documenten, is .NET Finance API de belangrijkste vereiste die moet worden opgenomen in de toepassing.

  • Installeer het via de opdrachtregel als nuget install Aspose.Finance of via de Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Finance.
  • U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van: downloads .
 

C# code voor het maken van XBRL bestanden

 

Andere aanmaakopties

OFX Verzoek (1.03 of 2.2 Formaat)
OFX Reactie (1.03 of 2.2 Formaat)