Twórz pliki iXBRL(inline xbrl) przez C#

iXBRLTworzenie plików (wbudowanych w formacie xbrl) bez konieczności instalowania pakietu Microsoft Office lub innego oprogramowania.

Jak tworzyć iXBRLpliki (wbudowane xbrl)

Wykonaj czynności opisane we fragmencie kodu lub ulepsz go zgodnie z potrzebami aplikacji, aby wygenerować rozszerzalne pliki języka raportowania biznesowego iXBRL(wbudowane xbrl). Upewnij się, że aplikacja zawiera wymagania dotyczące tworzenia.

  1. Tworzyć Klasa InlineXbrlDocument Instancja.2. Zbuduj drzewo dom
  2. Zadzwoń do Zapisz metodę podając ścieżkę do pliku docelowego.

Wymóg tworzenia

Aby kontynuować iXBRLgenerowanie dokumentów (inline xbrl), .NET Finance API jest głównym wymaganiem dołączonym do aplikacji.

  • Zainstaluj go za pomocą wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Finance lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Finance.
  • Alternatywnie, pobierz instalator MSI offline lub biblioteki DLL w pliku ZIP z pliki do pobrania .
 

C# kod do tworzenia XBRL plików

 

Inne opcje tworzenia

OFX Prośba (Format 1.03 lub 2.2)
OFX Odpowiedź (Format 1.03 lub 2.2)