Konwertuj XBRL na iXBRL przez Python

Konwersja z XBRL do iXBRL bez konieczności korzystania z żadnego innego oprogramowania w aplikacjach opartych na Python.

 

Aspose.Finance dla Python przez .NET to API do przetwarzania XBRL, iXBRL formatów, a programiści mogą łatwo tworzyć aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi, analizy finansowej i raportowania do konwertowania, tworzenia, czytania, przeglądania i weryfikowania XBRL i iXBRL związanych z finansami akta.

Jak przekonwertować XBRL na iXBRL

  1. Załaduj plik wejściowy XBRL przy użyciu klasy XbrlDocument.2. Ustaw SaveOptions dla pliku wyjściowego, wybierając SaveFormat.IXBRL.
  2. Wywołaj metodę zapisu, podając plik docelowy i odpowiednie opcje SaveOptions jako parametry.

Wymagania dotyczące konwersji

Aby przejść do konwersji z XBRL do iXBRL, upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

  • System operacyjny oparty na systemie Microsoft Windows lub Linux.- Python 3.5 lub nowsza.- Aspose.Finance dla Python, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

C# kod źródłowy do konwersji XBRL na iXBRL plik

 

Inne opcje konwersji

XBRL do XLSX (Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Open XML)
OFX Odpowiedź (Od formatu 1.03 do 2.2)
OFX Prośba (Od formatu 1.03 do 2.2)