Konwertuj XBRL na XLSX przez Python

Konwersja formatu XBRL do formatu Microsoft® Excel XLSX bez konieczności instalowania pakietu Microsoft Office.

 

Aspose.Finance dla Python przez .NET to API do przetwarzania XBRL, iXBRL formatów, a programiści mogą łatwo tworzyć aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi, analizy finansowej i raportowania do konwertowania, tworzenia, czytania, przeglądania i weryfikowania XBRL i iXBRL związanych z finansami akta.

Jak przekonwertować XBRL na XLSX

  1. Załaduj plik wejściowy XBRL przy użyciu klasy XbrlDocument.2. Ustaw SaveOptions dla pliku wyjściowego, wybierając odpowiedni SaveFormat.XSLX.
  2. Wywołaj metodę zapisu, podając plik docelowy i odpowiednie opcje SaveOptions jako parametry.

Wymóg konwersji

Aby przejść do konwersji XBRL na XLSX, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

  • System operacyjny oparty na systemie Microsoft Windows lub Linux.- Python 3.5 lub nowsza.- Aspose.Finance dla Python, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

C# kod źródłowy do konwersji XBRL na plik XLSX

 

Inne opcje konwersji

XBRL do iXBRL (Wbudowany rozszerzalny język raportowania biznesowego)
OFX Odpowiedź (Od formatu 1.03 do 2.2)
OFX Prośba (Od formatu 1.03 do 2.2)