Konvertera finansiella rapportfiler via C#

Finansiell rapport formaterar konvertering inklusive XBRL, iXBRL och OFX fil från 1.03 till 2.2 format inom .NET baserade applikationer.

 

Aspose.Finance for .NET är en funktionsrik, utbyggbar och lättanvänd API. Utvecklare kan enkelt validera XBRL-instanser, länkbaser och taxonomischeman med hjälp av validate() metod som måste uppfylla syntaxkraven i specifikationen. Dessutom kan de läsa formaten XBRL, iXBRL och skapa XBRL-instanser från början. Dessutom kan de konvertera XBRL-format till iXBRL- och Microsoft Excel XLSX-filer. API stöder också skapande av begäran/svar i öppet finansiellt utbyte (OFX) och konverterar OFX filbegäran/svar från formatet 1.03 till 2.2.

Konvertera OFX svars- och begärandefiler

API stöder att skapa OFX förfrågnings- och svarsfiler genom att tillhandahålla två klasser. OfxRequestDocument för att skapa och ladda OFX begärandefiler i 1.03 och 2.2 format och OfxResponseDocument för OFX svarsfiler i formaten 1.03 och 2.2. Dessutom, OfxVersionEnum Uppräkning med medlemmar V1x som är 1.x version, sgml filformat och V2x 2.x version, xml filformat. Efter att ha anropat Save-metoden för OfxRequestDocument-klassen eller OfxResponseDocument-klassen, kan utvecklare enkelt konvertera från 1,03 sgml-fil till 2,2 xml-format.

C# Kod för att konvertera OFX svarsfiler
C# Kod för att konvertera OFX förfrågningsfiler

XBRL Konvertering av finansiella rapporter

API stöder konvertering av XBRL filer till iXBRL och Microsoft® Excel XLSX-format. Konverteringsprocessen är enkel, ladda först filen via XbrlDocument Class . Använd Sparaalternativ klass för SaveFormat , som ska användas som parameter i Save-metoden för XbrlDocument Class. För att spara i iXBLR-fil, SaveFormat.IXBRL kommer att användas och för export till XLSX-format kommer SaveFormat.XLSX att användas.

C# Kod att exportera XBRL till iXBRL
C# Kod för konvertering från XBRL till XLSX