Skapa iXBRL(inline xbrl)-filer via C#

iXBRL(inline xbrl)-filer skapas utan att Microsoft Office behöver installeras eller någon annan programvara.

Hur man skapar iXBRL(inline xbrl)-filer

Följ stegen i kodavsnittet eller förbättra det i enlighet med din applikations behov för att generera utökningsbara affärsrapporteringsspråk iXBRL(inline xbrl)-filer. Var säker på att ha skapande krav i din ansökan.

  1. Skapa InlineXbrlDocument-klass Exempel.2. Bygg elementet domträd
  2. Ring Spara metod genom att tillhandahålla målfilens sökväg.

Skapande krav

För att fortsätta för generering av iXBRL(inline xbrl) dokument är .NET Finance API huvudkravet för att inkluderas i ansökan.

  • Installera den via kommandoraden som nuget install Aspose.Finance eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Finance.
  • Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från Nedladdningar .
 

C# kod för att skapa XBRL filer

 

Andra skapande alternativ

OFX Begäran (1.03 eller 2.2 format)
OFX Svar (1.03 eller 2.2 format)