Konvertera XBRL till iXBRL via Python

XBRL till iXBRL omvandling utan att behöva någon annan programvara i Python-baserade applikationer.

 

Aspose.Finance för Python via .NET är ett API att bearbeta XBRL, iXBRL-format och utvecklare kan enkelt bygga program för hantering av affärsprocesser, finansiell analys och rapportering för att konvertera, skapa, läsa, visa och validera XBRL och iXBRL ekonomirelaterade filer.

Så här konverterar du XBRL till iXBRL

  1. Ladda indatafilen XBRL med XbrlDocument-klassen.2. Ställ in SaveOptions för utdatafilen genom att välja SaveFormat.IXBRL.
  2. Anropa sparmetoden genom att tillhandahålla målfilen och relevanta SaveOptions som parametrar.

Konverteringskrav

För att fortsätta för konvertering från XBRL till iXBRL, se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller Linux-baserat operativsystem.- Python 3.5 eller senare.- Aspose.Finance för Python som refereras till i ditt projekt.
 

C# källkod för att konvertera filen XBRL till iXBRL

 

Andra konverteringsalternativ

XBRL till XLSX (Microsoft Excel Öppna XML-kalkylblad)
OFX Svar (Från 1.03 till 2.2 Format)
OFX Begäran (Från 1.03 till 2.2 Format)