Konvertera XBRL till XLSX via Python

XBRL till Microsoft® Excel XLSX-formatkonvertering utan att behöva installera Microsoft Office.

 

Aspose.Finance för Python via .NET är ett API att bearbeta XBRL, iXBRL-format och utvecklare kan enkelt bygga program för hantering av affärsprocesser, finansiell analys och rapportering för att konvertera, skapa, läsa, visa och validera XBRL och iXBRL ekonomirelaterade filer.

Hur man konverterar XBRL till XLSX

  1. Ladda indatafilen XBRL med XbrlDocument-klassen.2. Ställ in SaveOptions för utdatafilen genom att välja relevant SaveFormat.XSLX.
  2. Anropa sparmetoden genom att tillhandahålla målfilen och relevanta SaveOptions som parametrar.

Konverteringskrav

För att fortsätta för konvertering från XBRL till XLSX, se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller Linux-baserat operativsystem.- Python 3.5 eller senare.- Aspose.Finance för Python som refereras till i ditt projekt.
 

C# källkod för att konvertera XBRL till XLSX-fil

 

Andra konverteringsalternativ

XBRL till iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language)
OFX Svar (Från 1.03 till 2.2 Format)
OFX Begäran (Från 1.03 till 2.2 Format)