Čeština

Aspose.GIS pro .NET

Vysoce kvalitní C# Knihovna GIS: Rozšiřte svůj obchodní potenciál pomocí geoprostorových nástrojů

Aspose.GIS pro .NET je knihovna navržená tak, aby vývojářům umožnila pracovat s geoprostorovými daty v jejich .NET aplikacích. Je součástí sady API Aspose, které jsou známé tím, že poskytují výkonné knihovny specifické pro souborový formát pro různé vývojové potřeby.

  Stáhněte Si Bezplatnou Zkušební Verzi
PNG JPG BMP TIFF GPX
Aspose.GIS for .NET
GIS
Odemkněte a modernizujte plný potenciál svého vývojového týmu pomocí Aspose. GIS pro. NET, knihovna poháněná vysoce kvalitními geoprostorovými algoritmy. Naše knihovna C# GIS je navržena tak, aby vývojářům poskytovala geoprostorové nástroje, které potřebují ke správě složitých geografických dat.

Integrace GIS do vašeho podnikání

Integrace GIS vede k významným úsporám nákladů díky pokročilé správě dat, schopnosti využívat řešení založená na datech pro informovanější rozhodování, využití poznatků založených na poloze pro zlepšení služeb zákazníkům, získání konkurenční výhody díky dynamickému Vykreslování map a optimalizaci správy zdrojů prostřednictvím efektivního zpracování geografických dat.
Zpracovali jsme kódování a technické detaily, což vývojářům umožňuje splnit standardní i pokročilé požadavky pouhým použitím Licence.

Proč Si Vybrat Aspose.GIS

 • Vhodné Pro Vývojáře:
  • Snadná instalace a nasazení: Začněte rychle
  • Minimální Křivka Učení: Investujte minimální čas k dosažení požadovaných výsledků.
  • Intuitivní Rozhraní: Zjednodušte operace pro efektivitu.
 • Spolehlivá Podpora:
  • Zákaznická Podpora: Rychlé řešení problémů přímo na vaší osobní stránce (přístupné po registraci / stát se členem)
  • Komerční Licence: Vyberte si licenci, která vyhovuje vaší firmě: Business, Metered nebo Developer.
 • Optimální Výkon:
  • neporušenost: Vaše data zůstávají bezpečná a přesná, a to i v dynamických scénářích bez ztráty dat.
  • Správa Velkých Datových Sad: Správa rozsáhlých datových sad.
  • Snížená Údržba: Snižte úsilí o údržbu kódu.

Klíčové Vlastnosti:


Zpracování a tvorba dat:

 • Správa Vrstev: Vytvářejte a spravujte vrstvy a datové sady z různých formátů souborů, včetně C# GDAL. Zjednodušte organizaci dat.
 • Geometrické Tvary: Generujte body, čáry a povrchy, včetně nelineárních geometrií, jako jsou křivky a oblouky. Přesná tvorba geometrie.

2D vizualizace dat

 • Dynamické Vykreslování Map:B > vytvořit jasné a bystrý mapy s dynamickým Vykreslování prezentovat geo data. Přilákejte uživatele atraktivními vizuály.
 • Vlastní Styl: Přizpůsobte vzhled a styl geometrických tvarů.
 • Kombinace Symbolů: Kombinujte symboly pro složité kresby.
 • Text a označení: Přidejte štítky, text stylu a povolte detekci místa na mapách. Vylepšete čitelnost mapy.

Geoprostorová Analýza

 • Pokročilá Analýza: Analyzujte vztahy a interakce mezi geografickými objekty.
 • Rozhodnutí Založená Na Datech: Provádějte informovaná rozhodnutí na základě geoprostorové analýzy.

Transformace Souřadnic

 • SRS (prostorové referenční systémy): Správa SRS pro přesné umístění a vizualizaci.
 • Převod Souřadnic: Vyjádřete body nebo vektory v různých souřadnicových systémech.
 • Reprojekce: Reprojekt geometrie a vrstvy pro kompatibilitu a přesnost.

Rastrová Podpora

 • Čtení: Přečtěte si populární rastrové formáty, včetně GeoTiff, TIFF, Esri ASCII.
 • Reprojekce a transformace: Zahrnuje úpravu rozlišení, změnu poměru stran, změnu velikosti nebo zarovnání rastru s konkrétní geografickou oblastí a souřadnicovým systémem.
 • Oříznutí: Přesně zarovnejte vektorová a rastrová data. Oříznutí podle geometrie, rozsahu a masky.

Integrace Databáze

 • PostGIS: Práce s geoprostorovými daty uloženými v PostgreSQL pomocí rozšíření PostGIS pro ukládání a správu geoprostorových dat.
 • SQL: Interakce s geoprostorovými daty uloženými v SQL Serveru.

GDAL integrace

 • Podpora GDAL: Importujte data ze široké škály zdrojů a formátů a rozšiřujte možnosti vašeho systému pro čtení geoprostorových dat v různých formátech. GDAL podporuje stovky datových formátů, vektorových i rastrových.

Tvorba Mapy

  Zjednodušené Vytváření Map: Vytvářejte mapy v různých formátech bez hlubokých technických znalostí.Map Builder: Snadno vytvářejte mapy, aniž byste se dostali do technických detailů. S podporou dlaždic, rastrových dat, vektorových vrstev a možností reprojekce.Řízení SRS: Správa mapové projekce.
 • Konzistence: Zajistěte konzistentní projekce map.
Vykreslování Map
        
          
using (var map = new Map(800, 400))
{
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Drivers.Shapefile));
  map.Render(dataDir + "land_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Vykreslování Map
Změňte barvu čáry tahu a naplňte ji hnědou
        
          
using (var map = new Map(500, 450))
{
  var symbolizer = new SimpleFill { FillColor = Color.Azure, StrokeColor = Color.Brown };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "polygons.geojson", Drivers.GeoJson), symbolizer);
  map.Render(dataDir + "polygons_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Změňte barvu čáry tahu a naplňte ji hnědou
Otočit štítky
        
          
using (var map = new Map(1000, 634))
{
  var symbolizer = new SimpleLine { Width = 1.5, Color = Color.FromArgb(0xAE, 0xD9, 0xFD) };

  var labeling = new SimpleLabeling(labelAttribute: "name")
  {
    HaloSize = 1,
    Placement = new LineLabelPlacement
    {
      Alignment = LineLabelAlignment.Parallel,
    }
  };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "lines.geojson", Drivers.GeoJson), symbolizer, labeling);
  map.Padding = 50;
  map.Render(dataDir + "lines_labeling_parallel_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Otočit štítky
Změňte barvu výplně na červenou
        
          
using (var map = new Map(500, 200))
{
  var symbol = new SimpleMarker() { Size = 7, StrokeWidth = 1, FillColor = Color.Red };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "points.geojson", Drivers.GeoJson), symbol);
  map.Padding = 20;
  map.Render(dataDir + "points_out.svg", Renderers.Svg);
}

        
      
Změňte barvu výplně na červenou

C# GIS knihovna

Existuje jednoduchý způsob instalace Aspose.GIS pro .NET do vašeho systému:

požadavek

Naše API je podporováno na většině platforem a operačních systémů. Před spuštěním kódu se ujistěte, že váš systém splňuje příslušné požadavky.

Aspose.GIS živé ukázky na C#

Vyzkoušejte funkce naší knihovny, abyste viděli nové příležitosti. Živé ukázky v C#