Svenska

API för datavisualisering för .NET

API för .NET att bearbeta GIS Data

Visualisering med .NET

  Ladda Ner Gratis Testversion
PNG JPG BMP TIFF GPX
Aspose.GIS for .NET
GIS

Översikt

Data Visualization API för .NET är en helt hanterad tjänst skapad av och för .NET utvecklare att snabbt och enkelt arbeta med GIS Data med hjälp av GIS bibliotek för .NET för att:

 • Skapa en karta för vektor - och rasterformat av geospatial data med tillgång till ett brett spektrum av symboler för komplexa visualiseringar;
 • Bygg plattformsapplikationer med ramverket .NET och .NET Core API. Bygg en stationär eller mobil kartläggning eller rumslig analys ansökan med kartläggning, geokodning, routing och processfunktioner;
 • Exportera GIS data till vektor-eller rasterfilformat.
Aspose.GIS för .NET är ett kraftfullt lokalt bibliotek för GIS bearbetning. Utöka och ändra programmets funktionalitet, till exempel:
 • Kombinera flera lager på en kartbild.
 • Applicera stilar för punkter, linjer och ytor.
 • Importera stilar i SLD-format.
 • Rita etiketter och text. Använd stilar för text och identifiera platser automatiskt på en karta.
 • Rita etiketter längs böjda linjer.
 • Rita grupperade poäng.
Allt detta och mer utan att förlita sig på tredjepartsapplikationer. Börja skriva dina egna applikationer med hjälp av våra kodexempel med beskrivningar och gratis eller betald support.


Vad är datavisualisering?

Datavisualisering är den visuella representationen av grundläggande datainformation.
Geospatial data är data om objekt, händelser eller fenomen som ligger på jordens yta. Den innehåller information om platsen (koordinater mestadels), attributen (egenskaper) och några av de temporala (existenstiden, platsen och attributen). Geospatial data har inget inneboende visuellt innehåll. För att visualisera dina data måste du först ställa in stilen. Stilen definierar synliga attribut som färg, form, position, storlek, värde, struktur och orientering för att visa data på kartan. Importera stilar från SLD (Styled Layer Descriptor) med vårt API för .NET är tillgängligt.

Uppgifterna är grunden. Den mest begripliga representationen av data är visualisering, eftersom människor i grunden är visuella varelser. Datavisualisering gör att du kan få en tydlig och förståelig analys av data så att personer från olika branscher som saknar specifik kunskap om GIS kommer att kunna förstå data genom att visualisera data och fatta beslut baserade på den.

Ingen dataanalys är komplett utan visuellt stöd. Vårt API låter dig skapa .NET baserade kartvisualiseringar utan att skriva .NET själv. Gör geospatial data tillgänglig för alla.


Varför Aspose.GIS för .NET?

Aspose kimps kunder hämtas från olika branscher, från mjukvaruutvecklare och konsultföretag till banker, myndigheter och akademiska institutioner. När du behöver erfarenhet av GIS, kartor och datavisualisering behöver du en Aspose.GIS produkt.
Några av våra 21 000+ kunder världen har delat med sig av sina framgång redan.

Format som stöds

 • Shapefile;
 • GeoJSON;
 • FileGDB;
 • GML;
 • KML;
 • SVG;
 • PostGis, Sql Server;
 • GeoTIFF;
Och mer. Fullständig lista över Filformat Som Stöds.

Anpassa render stilar och funktioner
Indatafil
Ladda upp en fil du vill konvertera
        
          
using (var map = new Map(800, 476))
{
  var baseMapSymbolizer = new SimpleFill { FillColor = Color.Salmon, StrokeWidth = 0.75 };
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "basemap.shp", Drivers.Shapefile), baseMapSymbolizer);

  var citiesSymbolizer = new SimpleMarker() { FillColor = Color.LightBlue };
  citiesSymbolizer.FeatureBasedConfiguration = (feature, symbolizer) =>
  {
    var population = feature.GetValue<int>("population");
    symbolizer.Size = 10 * population / 1000;
    if (population < 2500)
    {
      symbolizer.FillColor = Color.GreenYellow;
    }
  };
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "points.geojson", Drivers.GeoJson), citiesSymbolizer);

  map.Render(dataDir + "cities_out.svg", Renderers.Svg);
        
      
Anpassa render stilar och funktioner
Rendering av en karta från rasterformat
        
          
string filesPath = RunExamples.GetDataDir();
      
using (var map = new Map(500, 500))
{
  var layer = Drivers.GeoTiff.OpenLayer(Path.Combine(filesPath, "raster_float32.tif"));
  // Conversion to colors is detected automatically.
  // The maximum and minimum values are calculated and linear interpolation is used.
  map.Add(layer);
  map.Render(filesPath + "raster_float32_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Rendering av en karta från rasterformat
Använda polära rumsliga referenser när du gör en karta
        
          
string filesPath = RunExamples.GetDataDir();

// make own multi colorizer it works faster than auto-detection
var colorizer = new MultiBandColor()
{
  RedBand = new BandColor() { BandIndex = 0, Min = 0, Max = 255 },
  GreenBand = new BandColor() { BandIndex = 1, Min = 0, Max = 255 },
  BlueBand = new BandColor() { BandIndex = 2, Min = 0, Max = 255 }
};

using (var map = new Map(500, 500))
{
  // setup the polar extent and coordinate system (gnomonic spatial reference)
  map.SpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.CreateFromEpsg(102034);
  map.Extent = new Extent(-180, 60, 180, 90) { SpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84 };
  map.BackgroundColor = Color.Azure;

  // open geo-tiff
  var layer = Drivers.GeoTiff.OpenLayer(Path.Combine(filesPath, "raster_countries.tif"));

  // draw
  map.Add(layer, colorizer);
  map.Render(filesPath + "raster_countries_gnomonic_out.png", Renderers.Png);
}
        
      
Använda polära rumsliga referenser när du gör en karta

C# Aspose.GIS Viewer bibliotek

Det finns ett enkelt sätt att installera Aspose.GIS för .NET på ditt system:

 • Installera Paketet Aspose.GIS från Pakethanterarens konsol i Visual Studio för att få NuGet paket.
 • Eller så kan du ladda ner paket från vår webbplats;
 • Uppdatera Paketet Aspose.GIS. för att uppgradera till den senaste versionen.
 • Se Dokumentation.

Systemkrav

DATAVISUALIZATION API för.NET stöds på de flesta plattformar och operativsystem och det kan användas för att utveckla flera olika typer av. Net-appar inklusive ASP. NET, WinForms och Windows-tjänster. API för. NET är lätt att använda och distribuera, och ger den perfekta lösningen för att arbeta med geospatial information med.NET Framework 4.7,. Net Standard 2.0 & Xamarin plattformar. Innan du kör koden, se till att ditt system uppfyller lämpliga krav.

Aspose.Aspose.GIS Viewer live Demos på C#

Interagera med kraftfulla och enkla att använda appprover i C#. Testa våra dataverktyg. Live demos i C#

nyckelfunktion

Kombinera flera lager på en kartbild.

Applicera stilar för punkter, linjer och ytor.

Importera stilar från SLD-format.

Rita etiketter och text. Använd stilar för text och auto upptäcka platser på en karta.

Rita grupperade poäng.

Spara en skapad karta i SVG, PNG, BMP eller JPEG.

Hantera det rumsliga referenssystemet för din karta.

Rita etiketter längs böjda linjer.

Använd avancerad rendering: kombinera Symboliserare, geometri Generator, blandad geometri.