Svenska

GIS API för .NET

Skapa, visa och konvertera GIS-data på en karta.

Karta, geokod, rutt och bearbeta rumsliga data lagrade i olika filformat.

  Ladda Ner Gratis Testversion
PNG JPG BMP TIFF GPX
Aspose.GIS for .NET
GIS

Översikt

Få de mest kompletta och kraftfulla API: erna för att skapa nya projekt inspirerade av och baserade på dem istället för att slösa bort resurser och ansträngningar genom att koda de saker som redan finns här för dig.GIS API för .NET är ett enkelt sätt att arbeta med GIS data med fullständigt hanterad kod med ett enkelt gränssnitt, distribution och säkerhet för dina data.

Vårt API för .NET ger konvertering mellan filformat i bara en rad kod VectorLayer.Convert(sampleGeoJsonPath, Drivers.GeoJson, outputFilePath, Drivers.TopoJson); och har en enda mall för både ShapeFile-och GeoJSON-format, så du behöver inte oroa dig för skillnader i deras interna filstrukturer.

GIS API för .NET ger ett brett utbud av alternativ för hantering av GIS data, till exempel:

 • Läs och skriv GIS vektordata (lager, metadata, datamängder och rumsliga index);
 • Konvertering av GIS filformat (konvertering, inställning av Objektattribut och omprojektion vid konvertering);
 • Datavisualisering (gör kartor i SVG -, PNG -, JPEG-eller BMP-format, Hantera inställningar för varje geometrisk form, kombinera symboler för att utföra komplexa ritningar, beräkna objektstilinställningar baserat på attributvärden och kontrollera den visuella representationen av ett objekt med lageråtergivning);
 • Skapande och analys av geometriska former (Skapa, Redigera, Markera på kartan, konstruera, importera och exportera geometriobjekt (punkt, multipunkt, linje, multilinje, böjd linje och polygon) från och till WKT och WKB för att skapa komplexa objekt i filformat som stöds);
 • Vektordataanalys (uppskattning av topologiska kopplingar mellan objekt som kopplingar, skillnader, korsningar, överlappningar, kanttryckningar, avstånd, konvexa skrov och centroider);
 • SRS (Spatial Reference Systems) (Sök SRS av SRID, läs SRS-information från datafiler, tilldela SRS till dina data, reproject geometri och lager, importera och exportera SRSs till och från WKT).
GIS API för .NET skapas av och för utvecklare. Vårt team förbättras ständigt och lägger till nya funktioner i vårt bibliotek baserat på användarfeedback.

Varför GIS för .NET?

Aspose kimps kunder hämtas från olika branscher, från mjukvaruutvecklare och konsultföretag till banker, myndigheter och akademiska institutioner. När du behöver erfarenhet av GIS behöver du en GIS produkt. Några av våra 21 000+ kunder runt om i världen har redan delat sina succhess-berättelser.

Karta rendering
        
          
using (var map = new Map(800, 400))
{
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Drivers.Shapefile));
  map.Render(dataDir + "land_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Karta rendering
Ändra färgen på strecklinjen och fyll den med brun
        
          
using (var map = new Map(500, 450))
{
  var symbolizer = new SimpleFill { FillColor = Color.Azure, StrokeColor = Color.Brown };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "polygons.geojson", Drivers.GeoJson), symbolizer);
  map.Render(dataDir + "polygons_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Ändra färgen på strecklinjen och fyll den med brun
Rotera etiketterna
        
          
using (var map = new Map(1000, 634))
{
  var symbolizer = new SimpleLine { Width = 1.5, Color = Color.FromArgb(0xAE, 0xD9, 0xFD) };

  var labeling = new SimpleLabeling(labelAttribute: "name")
  {
    HaloSize = 1,
    Placement = new LineLabelPlacement
    {
      Alignment = LineLabelAlignment.Parallel,
    }
  };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "lines.geojson", Drivers.GeoJson), symbolizer, labeling);
  map.Padding = 50;
  map.Render(dataDir + "lines_labeling_parallel_out.svg", Renderers.Svg);
}
        
      
Rotera etiketterna
Ändra fyllningsfärgen till röd
        
          
using (var map = new Map(500, 200))
{
  var symbol = new SimpleMarker() { Size = 7, StrokeWidth = 1, FillColor = Color.Red };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "points.geojson", Drivers.GeoJson), symbol);
  map.Padding = 20;
  map.Render(dataDir + "points_out.svg", Renderers.Svg);
}

        
      
Ändra fyllningsfärgen till röd

C# GIS bibliotek

Det finns ett enkelt sätt att installera Aspose.GIS för .NET på ditt system:

Systemkrav

Vårt API stöds på de flesta plattformar och operativsystem. Innan du kör koden, se till att ditt system uppfyller lämpliga krav.

Aspose.GIS live Demos på C#

Prova funktionerna i vårt bibliotek för att se nya möjligheter. Live demos i C#

nyckelfunktion

Skapa nya lager och dataset eller läs funktioner från befintliga filer

Skapa punkter, linjer och ytor

Bygg icke-linjära geometrier

Översätt geometrier till / från WKT och WKB

Beräkna topologiskt förhållande mellan geometrier

Beräkna en korsning, union eller skillnad i alla geometrier

Beräkna en buffertregion runt en geometri

Gör kartor till SVG, PNG, JPEG eller BMP

Kombinera flera symboliserare för att utföra komplex ritning

Beräkna stylingparametrar för en funktion baserat på värden för dess attribut

Reproject enskilda geometrier och hela lager

Importera rumsliga referenssystem från WKT, exportera rumsliga referenssystem till WKT

Slå upp rumsliga referenssystem av SRID

Konvertera data till många format som stöds

Utför omprojektion när du konverterar data

Arbeta med rumsliga data i PostgreSQL och SQL Server

Bygg rumsliga index för att påskynda rumsliga frågor

Läs bandvärden från GeoTIFF raster format

Andra Funktioner Som Stöds

Du kan också titta på de olika funktionerna i vårt GIS bibliotek.

22.48.9
(Release notes)