วิธีสร้าง Markdown Header ใน C#

ไลบรารี Aspose.HTML สำหรับ .NET เป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลนที่ให้คุณแยกวิเคราะห์และจัดการไฟล์ Markdown โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น คุณสามารถสร้างเอกสาร Markdown ตั้งแต่เริ่มต้น เปิดจากไฟล์ในเครื่อง และจัดการโดยการแทรกองค์ประกอบใหม่ ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาของโหนดที่มีอยู่
ใช้เนมสเปซ Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax และ Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Parser เพื่อให้การแยกวิเคราะห์ Markdown และการจัดการแผนผัง MD แบบเต็มตาม GitHub Flavoured Markdown (GFM ) ข้อกำหนด


วิธีเพิ่ม Markdown Header ใน C#

การใช้ไลบรารี C# คุณสามารถแก้ไขไฟล์ MD โดยทางโปรแกรม – เปลี่ยนโครงสร้างเอกสารและเนื้อหา การสร้างองค์ประกอบส่วนหัว Markdown ใน C# มีคุณสมบัติ คุณลักษณะคือส่วนหัวต้องประกอบขึ้นจากหลายโหนด เช่น โหนดข้อความ ช่องว่างระหว่างโหนดข้อความ และบรรทัดว่างหลังส่วนหัว มาดูการสร้างเอกสาร Markdown ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและเพิ่มส่วนหัวเข้าไป

รหัส C# เพื่อแก้ไขไฟล์ MD

   // Create the MarkdownSyntaxTree
  var markdown = new MarkdownSyntaxTree(new Configuration());

  // Get a SyntaxFactory to create new elements
  var mdf = markdown.SyntaxFactory;

  // Create headings of the required level
  var heading1 = mdf.AtxHeading("Heading 1 level text", 1);
  var heading2 = mdf.AtxHeading("Heading 2 level text", 2);
  var heading3 = mdf.AtxHeading("Heading 3 level text", 3);

  // Create and add newLineTrivia element for an empty line after headings 
  var newLineTrivia = mdf.NewLineTrivia();
  heading1.GetTrailingTrivia().Add(newLineTrivia);
  heading2.GetTrailingTrivia().Add(newLineTrivia);
  heading3.GetTrailingTrivia().Add(newLineTrivia);

  // Add the headers to the Markdown syntax tree
  markdown.AppendChild(heading1);
  markdown.AppendChild(heading2);
  markdown.AppendChild(heading3);

  // Prepare a path for MD file saving 
  string savePath = Path.Combine(OutputDir, "output-headers.md");

  // Save MD file
  markdown.Save(savePath);ขั้นตอนในการสร้าง Markdown Header ใน C#

ลองพิจารณาขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างส่วนหัวของ Markdown:

 1. สร้างส่วนหัวใหม่โดยใช้ตัวสร้าง AtxHeading(string, int) ของคลาส MarkdownSyntaxFactory มันสร้าง AtxHeadingSyntaxNode ด้วยเนื้อหาข้อความและระดับหัวเรื่อง
 2. สร้างองค์ประกอบ LineTrivia ใหม่สำหรับบรรทัดว่างหลังส่วนหัว ใช้ตัวสร้าง NewLineTrivia()
 3. เรียกใช้เมธอด Add() ของคลาส SyntaxNodeCollection เพื่อเพิ่มโหนด newLineTrivia ลงในองค์ประกอบส่วนหัว
 4. หลังจากรวบรวมโหนดส่วนหัวทั้งหมดเป็นองค์ประกอบเดียวแล้ว ให้เพิ่มไปยังโครงสร้างไวยากรณ์ของเอกสาร

แก้ไข Markdown Header ใน C#

ตัวอย่างโค้ด C# ต่อไปนี้แสดงวิธีแก้ไขส่วนหัวของ Markdown ในเอกสาร MD ที่มีอยู่:

รหัส C# เพื่อเพิ่ม Markdown Header

  // Specify the path to the source MD file
  var input = "C:/temp/document.md";

  // Create a MarkdownParser object
  var parser = new MarkdownParser();

  // Parse the document and get a Markdown syntax tree
  var syntaxTree = parser.ParseFile(input);

  // The first element of this document is AtxHeading
  var heading = (AtxHeadingSyntaxNode)syntaxTree.FirstChild;

  // Accumulate the text content from its elements
  var sb = new StringBuilder();

  while (heading.FirstChild != null)
  {
    sb.Append(heading.FirstChild);

    // Remove accumulated first element from the tree
    heading.RemoveChild(heading.FirstChild);
  }

  // Get a SyntaxFactory to create new elements 
  var syntaxFactory = syntaxTree.SyntaxFactory;

  // Сreate a text node consisting of new and old text and add it as a child element of AtxHeading 
  var textSyntaxNode = syntaxFactory.Text("Added some new text! " + sb);
      
  // Add the new element to the document tree
  heading.AppendChild(textSyntaxNode);

  // Prepare a path for MD file saving 
  string savePath = Path.Combine(OutputDir, "edit-header.md");

  // Save MD file
  syntaxTree.Save(savePath);

เอกสาร

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aspose.HTML API โปรดไปที่คู่มือ เอกสาร ของเรา Markdown เป็นภาษามาร์กอัปอย่างง่ายที่ให้คุณจัดรูปแบบข้อความธรรมดาได้ บทความเอกสาร Markdown Syntax ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ Markdown รายละเอียดและตัวอย่างไวยากรณ์ของ Markdown


คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะสร้าง แยกวิเคราะห์ และแก้ไข Markdown ใน C# ได้อย่างไร

Aspose.HTML Library สำหรับ .NET เป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลนสำหรับการทำงานกับเอกสาร Markdown ที่ไม่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อื่น ติดตั้งไลบรารี C# ของเรา เพิ่มการอ้างอิงไลบรารีในโครงการ C# ของคุณ และทำงานกับเอกสาร Markdown โดยทางโปรแกรม

2. ทำไม Markdown ถึงได้รับความนิยม?

Markdown เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเขียน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้สร้างเนื้อหาเนื่องจากความสามารถรอบด้าน ข้อดีของมันรวมถึงไวยากรณ์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน การพกพา ความยืดหยุ่น ความสามารถในการอ่าน และการใช้งาน Markdown นั้นเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติและสามารถแปลงเป็น HTML, PDF หรือรูปแบบอื่นๆ

3. ฉันสามารถทำงานกับไฟล์ Markdown บน Linux, Mac OS, Android หรือ iOS ได้หรือไม่

คุณสามารถทำงานกับเอกสาร Markdown บนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ Windows, Mac OS, Linux, Android หรือ iOS

4. ไฟล์รูปแบบใดที่สามารถประมวลผลด้วยไลบรารี Aspose.HTML C#

เรารองรับไฟล์หลายรูปแบบที่คุณสามารถสร้าง เปิด แยกวิเคราะห์ แก้ไข บันทึก หรือแปลงใน C# เหล่านี้คือรูปแบบ HTML, XHTML, MHTML และ Markdownเริ่มต้นใช้งาน .NET HTML API

คุณสามารถใช้หลายวิธีในการติดตั้งไลบรารี Aspose.HTML สำหรับ .NET บนระบบของคุณ:

 1. ติดตั้ง NuGet Package โดยใช้ NuGet Package Manager GUI
 2. ติดตั้ง NuGet Package โดยใช้ Package Manager Console คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ PM> Install-Package Aspose.Html
 3. ติดตั้ง Aspose.HTML สำหรับ .NET ผ่าน MSI

ไลบรารีนี้รองรับการแยกวิเคราะห์ HTML5, CSS3, SVG และ HTML Canvas เพื่อสร้าง Document Object Model (DOM) ตามมาตรฐาน WHATWG DOM Aspose.HTML สำหรับ .NET เขียนขึ้นอย่างสมบูรณ์ในภาษา C# และสามารถใช้สร้างแอปพลิเคชัน .NET แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตประเภทใดก็ได้ รวมถึง ASP.NET, WCF, WinForms & .NET Core ก่อนเรียกใช้โค้ดตัวอย่างการแปลง .NET ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows หรือเข้ากันได้กับ .NET Framework หรือ .NET Standard และสภาพแวดล้อมการพัฒนา เช่น Microsoft Visual Studio สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งไลบรารี C# และข้อกำหนดของระบบ โปรดดูที่ เอกสาร Aspose.HTML


ความต้องการของระบบ

API ของเรารองรับบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการหลักทั้งหมด ก่อนดำเนินการโค้ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ในระบบของคุณ

 • Microsoft Windows หรือระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้กับ .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono หรือ Xamarin Platforms
 • สภาพแวดล้อมการพัฒนาเช่น Microsoft Visual Studio
 • Aspose.Html สำหรับ .NET DLL ที่อ้างอิงในโครงการของคุณ – ติดตั้งจาก NuGet โดยใช้ปุ่มดาวน์โหลดด้านบน