Що таке CanvasRenderingContext2D?

Елемент HTML <canvas> – це растрова область на сторінці HTML. Aspose.HTML для .NET надає інтерфейс ICanvasRenderingContext2D , який використовується для малювання прямокутників, тексту, зображень та інших об’єктів на полотні HTML. Він надає контекст 2D візуалізації для поверхні малювання елемента <canvas>. З його допомогою можна малювати фігури, лінії, криві, прямокутники, текст і зображення, використовувати кольори, повороти, трансформації та інші маніпуляції з пікселями.

По-перше, переконайтеся, що у вашому проекті встановлено Aspose.HTML для .NET . Процес додавання цієї бібліотеки досить простий. Відкрийте менеджер пакетів NuGet, знайдіть Aspose.HTML і встановіть. Ви також можете використати таку команду з консолі диспетчера пакетів:


Встановіть Aspose.HTML для .NET

Install-Package Aspose.HTML

Як відобразити полотно HTML Canvas на C#

Простір імен Aspose.Html.Dom.Canvas надає засоби для малювання графіки за допомогою елемента HTML <canvas> і в основному зосереджується на 2D-графіці. У наведеному нижче фрагменті коду C# показано, як використовувати функцію малювання HTML5 Canvas для візуалізації двовимірної графіки з текстом і фігурою, заповненою радіальним градієнтом:


Код C# для візуалізації полотна

using Aspose.Html;
using Aspose.Html.Converters;
using Aspose.Html.Rendering.Pdf;
using System.IO;
...

  // Create an HTML document
  using (var document = new HTMLDocument())
  {
    // Add a <canvas> element to the document
    var canvas = (HTMLCanvasElement)document.CreateElement("canvas");
    document.Body.AppendChild(canvas);

    // Set the width, height and style attributes of the canvas
    canvas.Width = 400;
    canvas.Height = 400;
    canvas.Style.Border = "1 solid #d3d3d3";
    
    // Get the rendering context of the canvas (2d context)
    var context = (Html.Dom.Canvas.ICanvasRenderingContext2D)canvas.GetContext("2d");

    // Create a radial gradient
    var gradient = context.CreateRadialGradient(200, 200, 40, 200, 200, 140);
    gradient.AddColorStop(0, "#c11700");
    gradient.AddColorStop(0.5, "orange");
    gradient.AddColorStop(1, "#5a2100");

    // Write the text
    context.Font = "bold 28px serif";
    context.FillText("Radial Gradient", 100, 40);

    // Fill the rectangle with the radial gradient
    context.FillStyle = gradient;
    context.FillRect(50, 50, 400, 400);

    // Prepare an output path
    string outputPath = Path.Combine(OutputDir, "canvas-radial.pdf");

    // Create the PDF output device
    using var device = new PdfDevice(outputPath);

    // Render HTML5 Canvas to PDF
    document.RenderTo(device);
  }Покроковий посібник – CanvasRenderingContext2D

 1. Використовуйте конструктор HTMLDocument(), щоб ініціалізувати документ HTML. У прикладі ми створюємо HTML з нуля, але ви також можете завантажити документ із файлу чи URL-адреси.
 2. Створіть елемент <canvas> за допомогою методу CreateElement() і додайте його до body документа HTML. Встановіть необхідні атрибути для елемента <canvas>, наприклад, width, height і style.
 3. Щоб використовувати контекст двовимірного полотна, потрібно викликати метод GetContext() елемента <canvas> і використовувати 2d як аргумент.
 4. Наступним кроком є ​​малювання на полотні HTML:
  • Радіальний градієнт створюється за допомогою методу CreateRadialGradient() , що визначає межі кольорів у різних положеннях для створення плавного переходу кольорів.
  • Текст пишеться на полотні за допомогою методу FillText() . Використовуйте властивість Font контексту 2D візуалізації (context), щоб встановити параметри шрифту для відтворення тексту.
  • Прямокутник полотна заливається попередньо створеним радіальним градієнтом за допомогою методу FillRect() .
 5. Рендеринг Canvas HTML5 у PDF:
  • Використовуйте один із конструкторів PdfDevice() для створення об’єкта класу PdfDevice.
  • Викличте метод RenderTo(device) . Цей метод приймає об’єкт класу PdfDevice як параметр.

Отже, цей код C# створює PDF-документ із текстом і радіальним градієнтом, намальованим на полотні . Отриманий файл PDF зберігається за вказаним вихідним шляхом (output path).HTML Renderer

Простір імен Aspose.Html.Rendering пропонує клас HtmlRenderer , який відповідає за рендеринг документів HTML через реалізацію інтерфейсу IDevice. Пристрій візуалізації інкапсулює двовимірну поверхню малювання. Наразі API Aspose.HTML для .NET надає такі реалізації: PdfDevice, XpsDevice, DocDevice та ImageDevice, які використовуються для створення форматів файлів PDF, XPS, DOCX та Image відповідно.

У прикладі, який ми розглянули вище, документ HTML було відтворено у форматі PDF. Але ви можете вибрати інший пристрій візуалізації та конвертувати документ в інший потрібний формат.Aspose.HTML для .NET – Документація

Aspose.HTML для .NET – це розширена бібліотека аналізу HTML. Можна створювати, редагувати, переміщатися між вузлами, витягувати дані, об’єднувати та конвертувати файли HTML, XHTML, MD, EPUB і MHTML у PDF, DOCX, зображення та інші популярні формати. Крім того, вона також готова обробляти CSS, HTML Canvas, SVG, XPath і JavaScript, щоб розширити завдання маніпулювання. Додаткову інформацію про встановлення бібліотеки C# і вимоги до системи ви знайдете у документації Aspose.HTML .

У статті Edit HTML5 Canvas – С# Examples ви дізнаєтеся про HTML Canvas і як працювати з документом, який містить HTML5 <canvas> елемент за допомогою Aspose.HTML для .NET API.

У розділі Fine-Tuning Converters Aspose.HTML для .NET надає альтернативні способи візуалізації HTML-документів, які можуть дати вам більше контролю над процесом рендерингу у вашому проекті C#. Наша бібліотека C# реалізує набір пристроїв візуалізації – PdfDevice, XpsDevice, DocDevice та ImageDevice. Кожен має свій унікальний набір параметрів зберігання, реалізованих за допомогою класів PdfRenderingOptions, XpsRenderingOptions, DocRenderingOptions і ImageRenderingOptions відповідно.

Інші підтримувані функції Aspose.HTML для .NET API

Використовуйте бібліотеку Aspose.HTML для .NET для конвертації, об’єднання, редагування документів HTML, EPUB, MHTML, XHTML, MD, вилучення даних з Інтернету тощо!